Tag: pełna księgowość w krakowie

 

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania ulg podatkowych jedynie w ograniczonym zakresie. Dużo zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej oraz innych uzyskiwanych dochodów.

Podatnik, który jest opodatkowany liniowo może odliczyć ulgi, jeśli osiąga inne, niezwiązane z działalnością gospodarczą, dochody opodatkowane skalą podatkową. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługuje również innym podatnikom, w zależności od wybranej metody rozliczania podatku (opodatkowania progresywnego według skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego, według karty podatkowej).

Najpopularniejsze ulgi podatkowe:
– ulga na dzieci, która pozwala rodzicom lub opiekunom prawnym na odliczenie danej kwoty w skali roku na każde dziecko małoletnie, uczące się do 25 roku życia albo bez względu na wiek, jeśli otrzymało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
– ulga na Internet, która pozwala odliczyć podatnikowi od dochodu wydatki faktycznie poniesione na Internet w miejscu zamieszkania,
– ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie od dochodu poniesionych przez podatnika wydatków na cele rehabilitacyjna lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika lub osobę pozostającą na jego utrzymaniu,
– ulga na nowe technologie, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków związanych z zakupem nowych technologii. „Nowe technologie” definiowane są jako wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje ulga podatkowa-Zerowy PIT dla młodych.
Zwalnia ona z opłacania podatku PIT osoby poniżej 26 roku życia, które nie przekroczyły limitu ulgi:

  • od daty wprowadzenia do końca 2019 roku- 35 636,67 zł
  • za cały rok 2020- 85 528 zł

Zwolnieniem zostały objęte następujące umowy:

  • umowa zlecenie
  • umowa o pracę
  • stosunek służbowy
  • praca nakładcza
  • spółdzielczy stosunek pracy

W ramach przypomnienia: akredytywa!

Co warto wiedzieć o JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi oraz dokumenty prowadzone przy pomocy programów komputerowych w odpowiednim formacie, które przekazuje się na żądanie organu podatkowego.

Głównym celem, który przyświecał wprowadzeniu JPK było umożliwienie podatnikom przekazywania informacji urzędom w formie elektronicznej, co pozwala m.in. skrócić czas wykonywanych czynności, zmniejsza uciążliwość urzędów i kolejek, co docelowo pozwala ograniczyć koszty oraz ułatwić namierzanie tzw. pustych faktur.

Podatnik sporządzając elektroniczne dokumenty m.in. ma możliwość dostępu do danych w formacie, który daje możliwość dokonywania szybkiej analizy, a także ułatwia tworzenie skomplikowanych dokumentów.

Zgodnie z Ordynacją Podatkową, JPK składa się z siedmiu struktur, które posiadają niezbędne informacje odnośnie poszczególnych danych takich, jak faktury, wyciągi bankowe, ewidencje przychodów czy KPiR.

Obowiązkowe sporządzanie owej formy dokumentów księgowych w sposób bezbłędny i rzetelny spoczywa na mikro przedsiębiorcach. W przeciwnym razem mogą pojawić się poważne konsekwencje, którymi mogą być np. kary finansowe przyznane przez Urząd Skarbowy.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Spółki z rocznym stażem na sprzedaż

Kup stażową spółkę! Takie okazje zdarzają się naprawdę rzadko. Spółka istniejąca już rok, a nie posiadająca żadnej historii gospodarczej. Stworzona została, by pomóc przedsiębiorcom planującym w przyszłości starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, kredyt, bądź inne wsparcie finansowe. W jaki sposób może ona w tym pomóc? Otóż w momencie, gdy ktoś rozpatrywać będzie Twój wniosek o udzielenie przykładowo kredytu, przeanalizuje dogłębnie Twoją firmę. Jeśli więc zobaczy, że istnieje już od długiego czasu, a wciąż się nie zadłużyła i dobrze prosperuje, z pewnością chętniej przydzieli Ci kredyt.

Spółka stażowa jest to podmiot, który został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada komplet dokumentów oraz wszystkie numery: NIP, REGON, KRS, VAT. Umożliwia rozpoczęcie działalności w bardzo szybkim czasie, a produkty można sprzedawać od razu po podpisaniu umowy. Spółka stażowa w odróżnieniu od nowej, posiada już historię gospodarczą. Należy pamiętać, aby przed zakupem dokładnie sprawdzić firmę od której decydujemy się na zakup podmiotu.

Kupno spółki dodatkowo zapewnia szybki start. Szybki, bo ograniczający się nawet do 24 godzin. To ekspresowe tempo zawdzięczasz wcześniejszemu załatwieniu wszelkich formalności. Firma sprzedająca Ci spółkę zajęła się już sprawami urzędowymi, by oszczędzić Ci kłopotu oraz zapewnić szybki czas transakcji.

Jak widzisz, właścicielem biznesu możesz stać się nawet w jedną dobę. I to jakiego biznesu!

Czym jest i jak działa weksel?

Zapewne każdy z Państwa w swoim życiu spotkał się z pojęciem „weksel”, gdyż jest ono bardzo popularne i może występować w wielu dziedzinach naszego życia. Przejdźmy zatem do konkretów…

WEKSEL – papier wartościowy, który zobowiązuje jedną ze stron do uiszczenia określonej sumy wekslowej w określonym w nim terminie. W polskim prawie możemy rozróżnić dwa podziały weksli – ze względu na wierzyciela i ze względu na dłużnika.

W prawidłowo sporządzonym wekslu, powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– nagłówek „WEKSEL” w odpowiednim języku,
– polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej,
– dane osoby, która jest zobowiązana do opłacenia weksla,
– określenie miejsca oraz terminu płatności,
– dane osoby, dla której należy uiścić płatność,
– dane osoby, na której polecenie musi być dokonana płatność,
– data oraz miejsce sporządzenia weksla,
– podpis osoby wystawiającej weksel.

Do funkcji, jakie spełnia weksel, możemy zaliczyć:
– płatnicza,
– zabezpieczająca,
– obiegowa.

 

W ramach przypomnienia: USŁUGA OUTSOURCINGU KSIĘGOWEGO!

Usługa outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy to nic innego, jak przekazanie firmowej księgowości na ręce podmiotu zewnętrznego. Opcja ta staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej popularna i korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorców.

Sprawdźmy dlaczego to rozwiązanie cieszy się taką popularnością!

1. Koszty związane z tradycyjną rejestracją znacznie przewyższają koszty, które wiążą się z outsourcingiem księgowym. Wiążę się to z tym, że przedsiębiorca otrzymuje pomoc ekspertów bez konieczności zatrudniania pracowników do poszczególnych zadań oraz wyposażenia ich miejsc pracy w odpowiedni sprzęt oraz akcesoria biurowe.

2. Outsourcing księgowy pozwala przedsiębiorcy na bieżąco kontrolować prowadzoną działalność.

3. Opcja outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy gwarancję, iż świadczone dla niego usługi mają nie tylko poparcie prawne, ale również są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Doświadczenie oferowane przez naszych ekspertów bardzo często pozwala uchronić przedsiębiorce przed ryzykownymi działaniami, które mogą zagrozić przedsiębiorstwu.

4. Za wszelkiego rodzaju błędy popełnione przy prowadzeniu firmowej księgowości, odpowiedzialność ponosi biuro rachunkowe, które świadczy usługi outsourcingowe.

5. Korzystanie z outsourcingu księgowego daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania swojej uwagi na prowadzeniu działań, mających wpływ na rozwój prowadzonej działalności.

Formy księgowości uproszczonej

Do prowadzenia księgowości uproszczonej uprzywilejowane zostały spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których dochód za ubiegły rok obrotowy nie przekroczył równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Mowa tutaj o przywileju, ponieważ w przeciwieństwie do księgowości pełnej, księgowość uproszczona umożliwia przedsiębiorcy na samodzielne wykonywanie niezbędnych rozliczeń, a więc ogranicza koszty związane z etatowym zatrudnieniem księgowego bądź też wynajęciem biura rachunkowego.

Księgowość uproszczoną stanowią podstawowe zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych przez przedsiębiorstwo, a następnie ustalanie jego zobowiązań podatkowych.

Istnieją trzy formy księgowości uproszczonej:
1. Karta podatkowa – dotyczy wyłącznie nielicznej grupy przedsiębiorców. Polega na regulowaniu co miesiąc stałej stawki, której wysokość zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnianych pracowników, a także wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność.
2. Ryczałt ewidencjonowany – polega na obliczaniu podatku od wysokości osiągniętych w danym roku przychodów. Jego stawki są stosunkowo niskie jednak pomijana jest tutaj kwestia poniesionych kosztów.
3. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – rejestruje się w niej zyski oraz ponoszone koszty, a następnie się je sumuje. Na podstawie osiągniętego w ten sposób wyniku wylicza się należności podatkowe.

Jakie biuro rachunkowe wybrać?

Jak wiadomo, księgowość nie jest niczym prostym. Aby księgi rachunkowe lub KPiR były prowadzone poprawnie, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Jest ich jednak bardzo wiele i nigdy nie wiadomo, któremu tak na prawdę można powierzyć swoją firmę. Tylko wybrane biura są wystarczająco profesjonalne. Poniżej przedstawię więc kilka prostych kroków, które pozwolą Ci zyskać pełniejszy obraz danej kancelarii księgowej.

– Przede wszystkim upewnij się, że biuro posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów.
– Dowiedz się, czy aby na pewno jest ono zarejestrowane w KRS.
– Sprawdź, czy biuro ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości firm o podobnych rozmiarach jak Twoja. Jeśli bowiem księgowi od zawsze zajmowali się wyłącznie dużymi przedsiębiorstwami, to mało prawdopodobne, że odpowiednio zajmą się tymi małymi.
– Zaczerpnij wiedzy z Internetu! Znajdują się tam prawdopodobnie obiektywne i cenne dla Ciebie opinie byłych oraz obecnych Klientów biura.

Odpowiedni wybór jest niezwykle ważny! Pamiętaj, że w razie ewentualnych błędów księgowych, to Ty odpowiadasz przed Urzędem Skarbowym, a nie Twoje biuro rachunkowe!

Księgowość internetowa

Jedną z form księgowania jest tzw. księgowość internetowa. Jest całkiem ciekawą opcją, wartą rozważenia. Posiada wiele korzyści zarówno finansowych, jak i komfortowych.

Z księgowości internetowej korzystać mogą głównie małe przedsiębiorstwa, bazujące na księgowości uproszczonej oraz prowadzące księgi przychodów i rozchodów, bądź będące płatnikami VAT. Jest wygodnym rozwiązaniem w przypadku, gdy dochód opiera się na dużej bazie dokumentów o małych kwotach. Ponadto, prowadzenie księgowości przez Internet minimalizuje koszta prowadzenia księgowości. Opłacić należy jedynie dostęp do serwera, na którym księgujemy. Oczywiście możemy robić to sami, bez konieczności zatrudnienia księgowej. Wszystkie dane wprowadzane są tylko raz, a system sam zajmuje się resztą czynności, włączając w to przygotowywanie gotowych do druku dokumentów. Jest to bardzo korzystną i bezpieczną formą, gdyż w razie zniszczenia dokumentów, można je wydrukować ponownie. Jedyną wada takiej księgowości jest odpowiedzialność za popełnienie ewentualnych błędów.

Warto więc zdecydować się na prowadzenie takiego rodzaju księgowości i nie obawiać się żadnych konsekwencji.

Składka zdrowotna – ujmowanie w rozliczeniu rocznym

Odliczanie składki zdrowotnej obowiązuje od każdego źródła dochodu. Źródłem tym może być zarówno umowa o pracę czy prowadzona działalność gospodarcza. Pochodzenie dochodów, podlegających odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego może wynikać z umowy najmu, umów cywilno-prawnych oraz korzystania z praw autorskich.

Sporządzając rozliczenie roczne należy w większości przypadków, ująć wszelkie potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszą zobowiązanie podatkowe. Trzeba jednak pamiętać o kilku sytuacjach. Nie wolno podwójnie odliczać składek na ubezpieczanie, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy ująć również składki osób współpracujących (np. dziecka, małżonka, rodziców).

W temacie rozliczeń podatkowych oraz składek ZUS należy przypomnieć o tym, że zapłaconą składkę zdrowotną można odejmować tylko w deklaracjach podatkowych, składanych przez osoby fizyczne. Właściciele spółek z o.o. lub akcyjnych nie mają takiej możliwości.

 

Chcesz znaleźć więcej informacji? Zapraszamy na naszą stronę główną!

Czym jest dywidenda?

Sprawdź również: AKREDYTYWA!

Dywidenda to termin obowiązujący w spółkach kapitałowych, oznaczający część zysku netto opodatkowaną już podatkiem dochodowym. Zysk ten przeznaczony jest dla wspólników bądź akcjonariuszy (pamiętajmy, że spółka kapitałowa to spółka z o.o., bądź akcyjna).

Dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej, ale nie tylko! Może również zostać wypłacona w postaci innych aktywów, które podmiot posiada.

Są pewne warunki, które spełnione być muszą, by dywidenda mogła zostać wypłacona:
– rok obrotowy musi być zakończony,
– sporządzone sprawozdanie (czasem również zatwierdzone przez biegłego rewidenta),
– sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez walne zgromadzenie (zgromadzenie wspólników),
– podjęta decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Call Now Button