Tag: paragon

 

Kiedy paragon może być dowodem księgowym?

Przepisy rzadko kiedy dopuszczają księgowanie operacji gospodarczych na podstawie paragonów. Jednak takie sytuacje są dopuszczalne. Kiedy? 

pelna ksiegowosc Krakow

Zgodnie z rozporządzeniem wydatki na zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych, a także wydatki poniesione na zakup paliwa i olejów, ale za granicą można ująć na podstawie paragonu. W takich sytuacjach należy zaksięgować pełną wartość paragonu, bez odliczania podatku VAT.

Kolejnym wyjątkiem, jaki może być zaksięgowany na podstawie paragonu jest koszt przejazdu autostradą. Paragon w takim przypadku musi zawierać:

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),
 • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem.

i wtedy może zostać uznany za fakturę, a podatek VAT zostać odliczony.

PARAGON FISKALNY

Idąc do sklepu, sprzedawca ma obowiązek wydać nam pewien “papierek”, który nazywa się paragonem fiskalnym. Jest to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Dziś powiemy sobie trochę więcej na jego temat.

Historia paragonu sięga już początku XX wieku, a dokładnie roku 1910. Wiedeńska drukarnia o nazwie “PARAGON”, jako pierwsza w historii rozpoczęła wydawanie swoim klientom bloczków, potwierdzających dokonanie zakupu/usługi. W obecnych czasach wydawanie paragonu, odbywa się najczęściej za pomocą kasy fiskalnej (tu poczytasz więcej na jej temat).7

Znaczna większość społeczeństwa nie zabiera ze sobą paragonu, co jest niejednokrotnie przyczyną wielu przykrych konsekwencji. Warto zaznaczyć, że paragon to podstawa do uznania jakiejkolwiek reklamacji czy zwrotu towaru. Dzięki takiemu “świstkowi” możliwe jest wspieranie uczciwej konkurencji, porównywanie cen rynkowych oraz przekonanie o uczciwości sprzedawcy.

Paragon zawiera kilka bardzo istotnych informacji takich jak:

  • imię i nazwisko (lub nazwa) podatnika
  • numer wydruku
  • datę i godzinę wystawienia
  • NIP
  • kwotę podatku
  • kwotę należną
  • cenę jednostkową produktu
  • nazwę produktu/towaru/usługi
  • logo fiskalne
  • numer paragonu fiskalnego
  • numer kasy i oznaczenia kasjera

O ważności i funkcjach paragonu fiskalnego przypomina akcja “Weź paragon”.

Call Now Button