Tag: ordynacja podatkowa

 

Ordynacja podatkowa

Ordynacja podatkowa jest aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu podatków. Stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności.

Reguluje ona takie kwestie podatkowe jak
– właściwość organów podatkowych;
– powstanie i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego;
– udzielanie pełnomocnictw w zakresie podatków;
– zobowiązania podatkowe i ich przedawnienia;
– interpretacje podatkowe;
– ulgi podatkowe;
– odsetki podatkowe;
– kontrole podatkowe;

Ordynacja podatkowa funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy uchwalonej dnia 28 sierpnia 1997 roku.

Przechowywanie faktur elektronicznych – przeczytaj na naszym blogu!

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które zaczną niedługo obowiązywać, mają uniemożliwić dotychczasowe sztuczne działania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Odtąd wszystkie dokonywane czynności, nie mające uzasadnienia gospodarczego, za pomocą których podatnicy próbowaliby ominąć przepisy dla korzyści podatkowych, będą objęte tzw. klauzulą obejścia prawa.  
 
W myśl przepisów fiskus będzie mógł uznać, że dana czynność wykonana przez podatnika, np. transakcja, została podjęta wyłącznie celem obniżenia podatku. Jeśli udowodni taki czyn, podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek określony we właściwej wysokości.  
 
Klauzula będzie miała zastosowanie tylko w przypadku, gdy korzyść osiągnięta przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa czynności, przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 tysięcy złotych. 
 
Nowe prawo będzie miało zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy”, nie jak wcześniej zapowiadano „do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy”.

Zobacz także: Podstawowe skróty księgowe

Call Now Button