Tag: optymalizacja podatkowa

 

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które zaczną niedługo obowiązywać, mają uniemożliwić dotychczasowe sztuczne działania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Odtąd wszystkie dokonywane czynności, nie mające uzasadnienia gospodarczego, za pomocą których podatnicy próbowaliby ominąć przepisy dla korzyści podatkowych, będą objęte tzw. klauzulą obejścia prawa.  
 
W myśl przepisów fiskus będzie mógł uznać, że dana czynność wykonana przez podatnika, np. transakcja, została podjęta wyłącznie celem obniżenia podatku. Jeśli udowodni taki czyn, podatnik będzie zobowiązany zapłacić podatek określony we właściwej wysokości.  
 
Klauzula będzie miała zastosowanie tylko w przypadku, gdy korzyść osiągnięta przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa czynności, przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 tysięcy złotych. 
 
Nowe prawo będzie miało zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie ustawy”, nie jak wcześniej zapowiadano „do czynności dokonanych po dniu wejścia w życie ustawy”.

Zobacz także: Podstawowe skróty księgowe

Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy polega na możliwości niepłacenia zaliczek na rzecz podatku dochodowego przez jeden rok obrachunkowy. Kredyt ten przynosi rezultaty podobne jak przedłużenia terminu zapłaty podatku i rozbicia go na raty. Gwarantuje on, że w okresie kredytowania nie powstaną zobowiązania podatkowe, nie rosną również odsetki związane z zaległością podatkową.

Kredyt podatkowy zwalnia podatników rozpoczynający po raz pierwszy prowadzeni działalności gospodarczej z obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego i składania deklaracji podatkowych informujących o wysokości dochodu.

Aby skorzystać z tej możliwości należy złożyć w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku obrotowego pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o chęci wzięcia tego kredytu.
Kredyt podatkowy wziąć podatnik musi spełniać następujące warunki:

– po raz pierwszy rozpoczynać działalność,
– kwalifikować się do grona małych przedsiębiorców,
– zatrudniać co najmniej 5 pracowników, na podstawie umowy o pracę,
– osiągać przychody z działalności o wartości nie mniejszej niż 1000 euro śródmiesięcznie.

Call Now Button