Tag: obowiązki podatnika

 

Pełna księgowość – obowiązki podatnika!

Do prowadzenia księgowości pełnej zobowiązane są:
– podmioty gospodarcze, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody większe niż 800 000 euro,
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo-akcyjna.

Księgowość pełna zmusza podatnika do wywiązywania się z szeregu obowiązków, które stanowią:
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych. Księgi muszą być prowadzone chronologicznie.
– Określanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
– Wycena aktywów i pasywów.
– Ustalanie wyniku finansowego.
– Sporządzanie sprawozdań finansowych.
– Gromadzenie i magazynowanie dowodów księgowych.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych upoważnione są wyłącznie certyfikowane biura rachunkowe oraz księgowi, którzy również dysponują danym certyfikatem. Fakt ten zmusza przedsiębiorców do przekazania swojej dokumentacji profesjonalistom.