Tag: obowiązek zgłoszenia cudzoziemca do ZUS

 

Jak zgłosić cudzoziemca do ZUS?

Zatrudnienie w Polsce cudzoziemców stało się bardzo powszechne. Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie osoby z zagranicy muszą jednak zdać sobie sprawę z tego, że wówczas stają przed obowiązkiem zgłoszenia ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym wykonuje swoją pracę. Przy tym nie ma znaczenia jego obywatelstwo, jak również to z jakiego kraju pochodzi firma.

Ubezpieczeniom społecznym na obszarze Rzeczypospolitej Polski podlegają osoby fizyczne będące pracownikami, jak również osobami wykonującymi działalność na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym nie podlegają natomiast osoby z zagranicy, którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych i instytucjach międzynarodowych.

Call Now Button