Tag: obowiązek podatkowy

 

Rozkładanie zaległości podatkowych na raty

Podatnik, posiadający zaległości podatkowe, ma prawo wnioskować do urzędu skarbowego o podziale kwoty podatku czy innego zobowiązania na części.

Organ podatkowy ma prawo:
– odroczyć termin zapłaty,
– rozłożyć płatność na raty,
– odroczyć lub rozłożyć na raty wraz z odsetkami.

Urząd skarbowy może również odrzucić prośbę przedsiębiorcy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zgody organu podatkowego. Decyzja jest uznaniowa, co oznacza, że o ewentualnym rozłożeniu na raty decyduje urząd rozpatrujący prośbę.

Pozytywna odpowiedź zależy przede wszystkim od ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Ważny interes podatnika to nadzwyczajny, losowy przypadek, przez który nie może on uregulować zaległości, na przykład: utrata źródła dochodu. Ważnym interesem publicznym nazywamy natomiast sytuacja, w której podatnik musi skorzystać z państwowych środków pomocy aby zaspokoić swój materialne potrzeby lub uregulować zaległości.

Powstawanie obowiązku podatkowego

Ustawy podatkowe, które normują wybrane podatki określają w jakich sytuacjach i kiedy powstaje wspomniany obowiązek podatkowy. Znaczy to, że powstanie on w sytuacjach wykazanych w prawie, niezależnie od woli podlegających mu podmiotów lub osób. Wymieniony obowiązek ma osobisty charakter, a co za tym idzie podatnik nie będzie się mógł od niego uwolnić na przykład dzięki zawarciu umowy z osobą trzecią, w celu przejęcia jego obowiązku podatkowego. Nawet jeśli ciężar ekonomiczny podatku ponosiłaby faktycznie osoba trzecia, obowiązek podatkowy będzie dotyczył tego podmiotu, który wskazano w ustawie o podatku.

Przykładowo obowiązek podatkowy od darowizn i spadków powstaje:

  • podczas nabycia w drodze zapisu lub dalszego zapisu – od daty ogłoszenia testamentu,
  • podczas nabycia na drodze dziedziczenia – w momencie otrzymania spadku,
  • podczas nabycia tytułem zachowku – w momencie zaspokojenia roszczenia lub też jego części,
  • podczas nabycia z polecenia testamentu – w momencie wykonania tegoż polecenia.
Call Now Button