Tag: nota korygująca

 

Faktura korygująca, a nota korygująca

Błędy zawarte na fakturze należy skorygować. W tym celu wystawia się 2 dokumenty, które niestety często są ze sobą mylone są to faktura korygująca oraz nota korygująca.

Faktura korygująca dane formalne wystawiana jest przez przez sprzedawcę w przypadku błędów w danych formalnych a więc w numerze NIP, adresie danych osobowych itd. Dokumentu tego się nie księguje, a jedynie podpisuje do faktury pierwotnej.

Faktura korygująca pozycje faktury sprzedawca wystawia gdy błąd dotyczy stawki VAT, ceny itd.

Nota korygująca nie musi być zaksięgowana, gdyż dotyczy wyłącznie błędów formalnych na wystawionej fakturze pierwotnej. Wystarczy ją podpisać i podpiąć pod nieprawidłową fakturę.

Tak więc drobne błędy na fakturze można zmienić zarówno przy pomocy faktury korygującej, jak i noty korygującej wystawionej przez nabywcę. W przypadku noty przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że nie można nią całkowicie zmienić podmiotu.  

Nota korygująca

Notą korygującą nazywamy dokument, który sporządzany jest w sytuacji gdy w fakturze pierwotnej pojawi się błąd związany z oznaczeniem sprzedawcy, nabywcy, usługi bądź towaru.

Dokument ten powinien mieć oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA”, zawierać numer kolejny i datę,
nazwy albo imiona i nazwiska wystawcy noty i wystawcy faktury lub faktury korygującej oraz ich adresy i numery NIP. Istotne jest aby zawrzeć w niej także datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo datę otrzymania zapłaty, jeżeli jest różna od daty wystawienia faktury. Sporządzający ją musi także pamiętać o tym żeby wskazać treść korygowanej informacji oraz podać treść prawidłową.

Nota korygująca powinna być wystawiana jeśli na fakturze pierwotnej pojawiły się na przykład takie błędy jak:
– niewłaściwe NIP,
– błędny adres sprzedawcy lub nabywcy,
– zła data sprzedaży, odbioru, terminu płatności,
złe oznaczenie towaru lub usługi.

Nie wystawiamy jej natomiast jeśli uchybienia dotyczą:
– ilości i jednostki miary dostarczonych towarów lub wykonanych usług,
– zwrotu towaru lub zapłaty,
– obniżki lub upustu po wystawieniu faktury,
– błędów rachunkowych.

Call Now Button