Tag: mały podatnik

 

Mały podatnik CIT w 2019 roku

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaliczany jest do grupy podatków bezpośrednich, w którym podmiotem opodatkowanym jest jednostka uzyskująca określone przychody. PIT potocznie utożsamia się z deklaracją podatkową, jaką przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych składać muszą okresowo do organów skarbowych przedstawiając wysokość wyliczonego podatku oraz kwot, które posłużyły do jego wyliczenia.
Przy opodatkowaniu progresywnym tej formy opodatkowania według skali podatkowej obowiązują stawki 18% i 32%, a w przypadku formy liniowej 19%.

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

W odniesieniu do limitu na 2019 roku przeliczenia dokonujemy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
Do korzystania ze statusu małego podatnika w 2019 roku jest podatnik, którego sprzedaż nie przekroczyła kwoty 5 135 000 zł lub w przypadku przedsiębiorstw zarządzających funduszami inwestycyjnymi prowizja nie była większa niż wartość 193 tysięcy złotych za ubiegły rok obrotowy.

O podwyższeniu progu „małego podatnika”

Przyjęto pakiet zmian przewidujący podwyższenie progu sprzedaży uprawniającego do korzystania z preferencyjnych zasad „małego podatnika”, czyli m.in.:
– ułatwienia w amortyzacji,
– rzadszy obowiązek wpłacania zaliczek na PIT oraz CIT,
– niższa stawka opodatkowania CIT.

Korzyścią dla małych podatników jest to, że mogą oni korzystać z jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji. Nie mają oni obowiązku rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Pojęcie jednorazowej amortyzacji oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia.

Mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie, czyli mają mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów.

Po wejściu w życie nowych przepisów próg uprawniający do korzystania ze statusu „małego podatnika” będzie wynosił 2 mln euro.

Na jakie korzyści mogą liczyć mali podatnicy?

Zanim jeszcze zostaną przedstawione korzyści, wynikające z bycia małym podatnikiem, warto określić warunki, jakie trzeba spełnić by nim być.

Otóż małym podatnikiem jest jednostka, której roczny obrót netto z sprzedaży nie przekracza równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki, według średniego kursu euro, publikowanego przez NBP na dzień 30 września danego roku. 

Pierwszą korzyścią zakresu podatku VAT jest możliwość stosowania metody kasowej. Oznacza to, że podatek od towarów i usług płaci się dopiero w momencie otrzymania zapłaty lub dokonania płatności. Nie stosując tej metody podatnik musiałby płacić podatek w momencie jego ustalenia, co następuje najczęściej przed otrzymaniem zapłaty lub jej wykonaniem.

Kolejną korzyścią jest możliwość stosowania uproszczonych metod księgowości. Dla wielu mniejszych przedsiębiorców wiąże się to z mniejszymi kosztami jej prowadzenia i znacznie łatwiejszą ewidencją. Prowadzenie księgowości w formie KPiR czy ryczałtu nie powoduje powstawania wielu dokumentów, a więc koszty usług księgowych są niższe. Dodatkowo nie ma potrzeby prowadzenia bardzo rozbudowanej ewidencji. To także mniejsze obowiązki wobec instytucji państwowych – nie trzeba sporządzać i składać sprawozdania finansowego.
Mały podatnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które należą do 3-8 Klasyfikacji.

Call Now Button