Tag: leasing

 

Podstawowe zasady leasingu

Podstawową cechą leasingu jest jego związanie z przedmiotem umowy. Oznacza to, że wraz ze zniszczeniem przedmiotu należy zapłacić w całości pozostałą kwotę. Niejednokrotnie całkowitą brakującą należność pokryje ubezpieczyciel. Należy pamiętać, że powstałą różnicę między wypłacanym ubezpieczeniem, a pozostałą do spłaty kwotą leasingu, zmuszony będzie pokryć leasingobiorca z własnych środków.

Umowa leasingu zostaje również rozwiązana w razie opóźnienia w spłacie rat. Leasingodawca w tym celu musi wystosować pismo do leasingobiorcy z informacją o terminie spłat lub zawrzeć taki zapis w umowie.

Należy pamiętać, że umowa przestaje obowiązywać także w sytuacji nieprawidłowego wykorzystania leasingowanego sprzętu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy np. sprzęt biurowy jest wykorzystywany przez osoby trzecie bez wiedzy użyczającego.

Użytkowanie sprzętu w oparciu o umowę leasingu nie czyni z niego własności leasingobiorcy o czym łatwo zapomnieć. W związku z tym nie można w nim dokonywać zmian bez zgody leasingodawcy.

Depozyt gwarancyjny

Depozyt gwarancyjny stosowany jest przede wszystkim w ramach umowy leasingu. Jest to opłata, którą reguluje leasingobiorca zabezpieczając w ten sposób roszczenia związane z niewykonaniem umowy leasingu. W zależności od indywidualnych postanowień opłata ta może zostać uregulowana na początku trwania leasingu, ale także w jego trakcie włącznie z ratami leasingowymi.

Depozyt gwarancyjny jest rodzajem pobranej kaucji. Zgodnie z tym w przypadku wywiązania się w sposób należyty z umowy zostanie w całości zwrócony.

Depozyt gwarancyjny nie może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu. Kosztami są wyłącznie koszty ponoszone w celu osiągania bądź zachowania źródła przychodów. Tym samym udzielenie depozytu nie może być potraktowane za poniesienie wydatku ze względu na zwrotny charakter tej opłaty.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził iż depozyt jest świadczeniem obojętnym z punktu widzenia obowiązków podatkowych.

Długotrwały wynajem samochodu

Wynajem terminowy samochodów to usługa, która cieszy się się coraz większą popularnością wśród firm. Dlaczego tak często decydują się z niego skorzystać i jak to w ogóle działa?

Funkcjonuje to bardzo podobnie jak leasing. Firma nie pozyskuje pojazdu na własność, a jedynie płaci przedsiębiorstwu wynajmującemu za możliwość użytkowania aut dostępnych w ofercie.
Ogromnym atutem tego typu usługi jest samochód zastępczy w przypadku awarii, przez co firma nie traci płynności funkcjonowania. Zasadnicza różnica pomiędzy leasingiem, a wynajmem jest taka, że przy leasingu przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia rat do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia VAT. W przeciwieństwie do leasingu podczas wynajmowania samochodu nie musi dokonywać opłaty wstępnej, a więc nie musi posiadać żadnego wkładu własnego.

Call Now Button