Tag: L4

 

Zwolnienie lekarskie pracownika

Zwolnienie lekarskie pracownika, czyli tak zwane L4 obejmuje pewien okres czasu, określony dniami wolnymi od pracy. Wiele osób nie wie jednak w jaki sposób liczyć jednak dni wolne od pracy zatrudnionego pracownika. Tymczasem jest to bardzo ważne, ponieważ pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni choroby pracownika.

W puli 33 dni, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe bądź 14 dni jak jest to w przypadku osób, które skończyły 50. rok życia ujęte są dni kalendarzowe, podczas których osoba znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Nie ma znaczenia czy dni te są robocze, czy wolne od pracy. Oznacza to, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za każdy dzień swojej choroby bez względu na to czy dzień ten w rzeczywistości by przepracował, czy byłby to jego czas wolny.

33 dni zwolnienia chorobowego dotyczą całego roku kalendarzowego, a więc dni na zwolnieniu lekarskim się sumują. Po przekroczeniu 33 dni bądź 15 dni pracownik otrzyma zasiłek chorobowy od ZUS-u.

Warto podkreślić, że w kolejnym roku wykorzystane dni zwolnienia lekarskiego zerują się.

 

Zobacz również: Urlop wypoczynkowy

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od tego roku!

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ! ZAPRASZAMY

Już od 1 lipca 2018 roku lekarze zaświadczenia lekarskie zwane potocznie zwolnieniem L4 będą mogli wystawić wyłącznie w formie elektronicznej. Koniec zatem ery papierowych zwolnień, które łatwo można było podrobić.

Aby system elektronicznych zaświadczeń mógł spełnić swoje funkcje płatnik składek musi założyć profil na PUE. Należy również poinformować osoby przez siebie zatrudnione o elektronicznej obsłudze zaświadczeń lekarskich.

A co jeżeli nie mamy pewności, że nasz pracodawca posiada aktywne konto na PUE, czyli nie mamy pewności, że nasze zwolnienie do niego dotrze? Należy pamiętać, że ubezpieczony ma prawo zażądać od lekarza wydruku elektronicznego zaświadczenia lekarskiego. Co więcej, jeżeli pracodawca nie ma konta na PUE wówczas lekarza zawiadomi o tym system i przekaże papierowe zaświadczenie zwolnienia.

Pacjent nie musi w przeciągu 7 dni dostarczyć zwolnienia, pracodawca powinien natomiast niezwłocznie przekazać dany dokument do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę, w której dostarczono mu wydruk zaświadczenia.

Call Now Button