Tag: księgowość spółki

 

Ryczałt ewidencjonowany – wady i zalety

Jak zapewne wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, ryczałt ewidencjonowany jest jedną z trzech form prowadzenia księgowości uproszczonej. Niestety możliwość rozliczania się na jej zasadach przysługuje jedynie pracownikom, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 250 000 euro.

Głównym celem tego artykułu jest ukazanie wad oraz zalet wiążących się z ryczałtem ewidencjonowanym. Tak więc przejdźmy do ich omówienia.

Zaletami ryczałtu ewidencjonowanego jest:
– mała ilość dokumentacji podatkowej,
– możliwość kwartalnego rozliczania się,
– naliczanie podatku od osiągniętych przychodów,
– możliwość odliczenia poniesionej straty,
– możliwość korzystania z ulg,
– brak obowiązku comiesięcznego składania deklaracji,
– możliwość ubiegania się o kredyt podatkowy.

Z kolei do wad ryczałtu ewidencjonowanego zaliczamy:
– obowiązkowe sporządzanie spisu z natury,
– brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów,
– brak możliwości rozliczenia się razem z małżonkiem.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!

Fuzja przedsiębiorstw

Pojęcie fuzji występuje w wielu dziedzinach życia. Również w ekonomii. Na czym polega więc fuzja przedsiębiorstw? Jest to dobrowolne połączenie się majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw. Łączą się one w jeden organizm z nadzieją, że dzięki temu ich sytuacja się poprawi.

Najogólniejszy podział fuzji to:
fuzja pozioma,
fuzja pionowa,
fuzja konglomeratowa.

FUZJA POZIOMA – inaczej horyzontalna. Polega na łączeniu się przedsiębiorstw z tej samej branży. Dzięki temu mogą one polepszyć swoją sytuacje na rynku oraz zwalczyć konkurencje.

FUZJA PIONOWA -czyli wertykalna. Łączą się firmy z tej samej gałęzi, lecz różnego etapu produkcji. Efektem może być na przykład pozbawienie konkurencji ważnego dostawcy, źródła zaopatrzenia.

FUZJA KONGLOMERATOWA – fuzja zachodzi pomiędzy firmami nie związanymi ze sobą, często działających w różnych sektorach, na różnym rynku. Stosujemy ją, gdy chcemy bardzo szybko zdobyć coś nowego, osiągnąć nowe kompetencje, wejść do nowej dziedziny, branży. Niestety fuzja konglomeratowa może okazać się bardzo niebezpieczna, ponieważ ciężko jest zapanować nad zarządzaniem szerokiego spektrum obszarów działania.

Call Now Button