Tag: księgowość firmy

 

Księgowość Uproszczona

Księgowość uproszczona prowadzą ją osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki  jawne oraz spółki partnerskie, gdzie przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekraczały 1 200 000 euro w polskiej walucie.  Są trzy podstawowe sposoby na prowadzenie księgowości uproszczonej.

  • Karta podatkowa

  • Ryczałt ewidencjonowany

  • Książka przychodów i rozchodów