Tag: księgowanie

 

Czy przedsiębiorca musi wystawić fakturę za usługę ciągłą?

Stałe świadczenie określonych usług na przykład doradztwa podatkowego, prawnego, a także wynajem lokalu zaliczyć można do czynności, które wymagają wystawienia faktury na usługi ciągłe.

Jak zgodnie z prawem przedsiębiorca musi dokonać i opłacić VAT do Urzędu Skarbowego?

Według prawa faktura za usługi ciągłe wystawiona powinna zostać najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca po poprzednim, w którym została wykonana. Przy fakturowaniu usług świadczonych w trybie ciągłym ważne jest ustalenie odpowiedniego momentu powstania obowiązku podatkowego.

Do usług ciągłych zaliczyć można usługi telekomunikacyjne, związane z mediami, ze stałą obsługą prawną, najmu, dzierżawy oraz dystrybucji energii elektrycznej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wystawił w ogóle faktury lub dopuścił się opóźnienia – podatek VAT i tak wykazany musi zostać w dniu upływu terminu płatności. Jeżeli usługa ciągła świadczona jest na okres dłuższy niż 1 rok i w związku z jej świadczeniem nie upływają w danym roku terminy płatności lub rozliczeń to można uznać ją za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego.

Kiedy paragon może być dowodem księgowym?

Przepisy rzadko kiedy dopuszczają księgowanie operacji gospodarczych na podstawie paragonów. Jednak takie sytuacje są dopuszczalne. Kiedy? 

pelna ksiegowosc Krakow

Zgodnie z rozporządzeniem wydatki na zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych, a także wydatki poniesione na zakup paliwa i olejów, ale za granicą można ująć na podstawie paragonu. W takich sytuacjach należy zaksięgować pełną wartość paragonu, bez odliczania podatku VAT.

Kolejnym wyjątkiem, jaki może być zaksięgowany na podstawie paragonu jest koszt przejazdu autostradą. Paragon w takim przypadku musi zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),
  • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

i wtedy może zostać uznany za fakturę, a podatek VAT zostać odliczony.

Call Now Button