Tag: księgi

 

Księgi rachunkowe

Większość działających na rynku przedsiębiorstw zobligowanych jest do prowadzenia tzw. ksiąg rachunkowych. Jednak nie należy to do łatwych zadań i musi być przeprowadzone z dużą dokładnością.

Należy zwrócić uwagę na to, z czego składa się taka księga. Tworzą ją: dziennik, księga główna i księga pomocnicza oraz zestawienia obrotów, i sald ich kont, a także inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów). Dziennik służy do codziennego zapisywania w nim informacji o danych operacjach gospodarczych. Księga główna jest czymś w rodzaju ponownego zapisu zdarzeń z dziennika. Natomiast w księdze pomocniczej znajdują się informacje bardziej szczegółowe, będące uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Wykaz składników aktywów i pasywów sporządzany jest przez podmioty, które dotychczas nie prowadziły zestawień obrotów i sald kont ksiąg głównej i pomocniczej. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone w siedzibie jednostki lub zostać zlecone komuś do prowadzenia. Wtedy jednak należy zgłosić miejsce ich prowadzenia odpowiednim organom oraz utrzymywać je w pełnej gotowości do ewentualnej kontroli. Otwieranie ksiąg rachunkowych rozpoczyna się z dniem nowego roku obrotowego, rozpoczęcia działalności i zmiany formy prawnej. Są one natomiast zamykane w dniu zakończenia działalności, roku obrotowego, czy w przeddzień zmiany formy prawnej.

W celu zasiągnięcia kolejnych informacji dotyczących ksiąg rachunkowych oraz innych tematów z zakresu księgowości zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Call Now Button