Tag: koszty uzyskania przychodu

 

Mieszkanie – środek trwały

Niektóre firmy szczególnie te rodzinne, powstają w miejscu zamieszkania. Najczęściej jest to mały pokoik, wydzielony w mieszkaniu w bloku. Pojawia się więc pytanie – czy można takie użytkowanie lokalu wrzucić w koszty uzyskania przychodu?

Według obowiązujących przepisów, jeśli wykorzystujemy nasze mieszkanie dla celów prywatnych, a przy okazji służy ono jako nasze biuro, to wydatki ponoszone na działalność gospodarczą są rozpatrywane jako wydatki osobiste. Oznacza to, że możemy zapomnieć o wliczeniu ich w koszty przychodu. 

Czasami zdarza się jednak, że przedsiębiorcy, którzy swoją firmę prowadzą w prywatnym mieszkaniu mogą skorzystać z wrzucenia kosztów użytkowania takiego lokalu. Ponoszone wydatki muszą jednak dotyczyć tylko tej części lokalu mieszkalnego, w której całkowicie i na wyłączność zajmujemy się sprawami firmy. Niezbędne będzie obliczenie w sposób proporcjonalny, jaki będzie czynsz dla tego miejsca, ile prądu zużywamy itp.

Najważniejsze jest to, że nie ma znaczenia czy mieszkanie zostanie wliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa. Wszystkie poniesione i policzone wydatki powinny zostać zaksięgowane za pośrednictwem dowodu wewnętrznego. 

W przypadku, gdy na zakup mieszkania zaciągnięty został kredyt, możliwe jest księgowanie odsetek od tego kredytu, w części która przypada na prowadzony biznes. Odsetki od kredytu w części, w jakiej przypadają na obszar pomieszczenia lub lokalu dla firmy, naliczone od dnia przekazania mieszkania dla celów prowadzenia firmy mogą zwiększyć wartość początkową środka trwałego i są traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Wniosek o kredyt – prowizja

Korzystanie z usług bankowych to nieodzowny element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Usługami tego typu są między innymi prowadzenie rachunku bankowego, korzystanie z karty płatniczej, czy też uzyskanie kredytu bankowego.

W zależności od poniesionych kosztów podatnik powinien ocenić czy miały one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i prawidłowo je rozliczyć.
Prowizję od wniosku za kredyt, który uregulowała osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą traktuje się jako koszt uzyskania przychodu jeżeli została poniesiona w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Co ważne, nie może być wydatkiem znajdującym w artykule 23. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ujęcie tego wydatku w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w znacznej mierze zależy od celu na jaki środki zostały przeznaczone. Jeśli kredyt ma charakter obrotowy wówczas prowizja od wniosku o kredyt może zostać uznana za koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia.

Call Now Button