Tag: kontrola skarbowa

 

Kontrola skarbowa

Hasło “kontrola skarbowa” niemal u każdego przedsiębiorcy wywołuje szereg negatywnych emocji. Celem kontroli skarbowej nie jest jednak zdenerwowanie przedsiębiorcy. Jej głównym zadaniem jest sprawdzenie czy oby na pewno wywiązuje się on ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Każda kontrola skarbowa musi zostać zapowiedziana co najmniej 7 dni wcześniej. Nie musisz zatem obawiać się, że zostaniesz zaskoczony. W zawiadomieniu o wszczęciu kontroli urząd poda dokładny termin kontroli oraz jej zakres.

Czas przed kontrolą warto dobrze spożytkować i odpowiednio się do niej przygotować. Warto skompletować i zweryfikować dokumenty z obszaru kontroli oraz poprawić ewentualne błędy, ponieważ w trakcie kontroli nie będziemy mogli wprowadzać żadnych korekt.

Przedsiębiorca po otrzymaniu informacji o kontroli skarbowej powinien powiadomić o niej swoich podwładnych, którzy zajmują się kwestiami finansowo-księgowymi. Należy bowiem podkreślić, że prócz kontroli dokumentacji kontrolerzy mogą zadawać szereg pytań z zakresu badanego obszaru.

Kontrola w firmie

Zgodnie z przepisami kontrola w firmie musi być wcześniej zapowiedziana. Wyjątki stanowią tutaj sytuację, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez pracodawcę przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Przedsiębiorca ma więc czas na sprawdzenie dokumentów i naniesienie ewentualnych poprawek.

Nie tylko pracodawca ma obowiązek przygotować się do kontroli. Organ kontrolny również musi przestrzegać procedur przede wszystkim związanych ze sporządzeniem w dwóch egzemplarzach protokołu kontroli zawierającego:

  • opis czynności odnoszących się do przedmiotu kontroli,
  • dane osób przeprowadzających kontrolę,
  • datę oraz miejsce kontroli,
  • informację dotyczące przeprowadzanych w trakcie kontroli czynności oraz ustalenia końcowe,
  • ocenę sprawy.

Przedsiębiorca dysponuje prawem odwołania się do decyzji organu podatkowego – może złożyć wyjaśnienia budzące wątpliwości lub dokonać korekty zeznania podatkowego, które zostało przez organ zakwestionowane. Na te czynności ma dwa tygodnie od momentu otrzymania protokołu z przeprowadzonej kontroli urzędników.

W odwołaniu warto zawrzeć wszystkie informację, gdyż w przypadku wszycia postępowania wyjaśniającego przez organ podatkowej protokół kontrolny jest podstawowym narzędziem dowodowym. Przepisy podatkowe w odniesieniu do pisma odwoławczego nie definiują jednak formy w jakiej ma zostać ono złożone.

Otrzymując od właściciela firmy pismo kwestionujące organ ma dwa tygodnie na odniesienie się do sprawy. Musi on podać sposób jej załatwienia wraz z wyjaśnieniem kwestii do których w protokole nie odniósł się wcześniej w sposób zrozumiały dla osoby kontrolowanej wraz z prawnym i faktycznym uzasadnieniem.

Call Now Button