Tag: kontrola podatkowa

 

Kontrola skarbowa

Hasło “kontrola skarbowa” niemal u każdego przedsiębiorcy wywołuje szereg negatywnych emocji. Celem kontroli skarbowej nie jest jednak zdenerwowanie przedsiębiorcy. Jej głównym zadaniem jest sprawdzenie czy oby na pewno wywiązuje się on ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Każda kontrola skarbowa musi zostać zapowiedziana co najmniej 7 dni wcześniej. Nie musisz zatem obawiać się, że zostaniesz zaskoczony. W zawiadomieniu o wszczęciu kontroli urząd poda dokładny termin kontroli oraz jej zakres.

Czas przed kontrolą warto dobrze spożytkować i odpowiednio się do niej przygotować. Warto skompletować i zweryfikować dokumenty z obszaru kontroli oraz poprawić ewentualne błędy, ponieważ w trakcie kontroli nie będziemy mogli wprowadzać żadnych korekt.

Przedsiębiorca po otrzymaniu informacji o kontroli skarbowej powinien powiadomić o niej swoich podwładnych, którzy zajmują się kwestiami finansowo-księgowymi. Należy bowiem podkreślić, że prócz kontroli dokumentacji kontrolerzy mogą zadawać szereg pytań z zakresu badanego obszaru.

Kontrola podatkowa, a zamknięcie działalności gospodarczej

Bardzo często spotykamy się z pytaniami odnośnie tego czy możliwa jest kontrola podatkowa po zamknięciu przez nas działalności gospodarczej.
Odpowiedź brzmi tak. Po zamknięciu działalności gospodarczej nadal może być ona skontrolowana przez Urząd Skarbowy za okres w którym wykonywała działalność.

Przypomnijmy, że zasadniczym zadaniem kontroli podatkowej jest zweryfikowanie czy podatnik oby na pewno w sposób należyty wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Zamykając działalność gospodarczą nadal jesteśmy zobowiązani do przechowywania ksiąg podatkowych oraz innych dokumentów, na podstawie których dokonano zapisów księgowych do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zazwyczaj jest to 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten w niektórych sytuacjach może zostać przedłużony.

Warto zaznaczyć, że okres przechowywania dokumentacji firmowej mogą określać różne ustawy.

 

Przeczytaj także: Zadania księgowego

Call Now Button