Tag: karta podatkowa

 

Karta podatkowa

Karta podatkowa stanowi rodzaj opodatkowania działalności gospodarczej. To jedna z form księgowości uproszczonej, w ramach której przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a należności, które musi uiszczać do Urzędu Skarbowego są całkowicie niezależne od osiąganego dochodu. Wysokość podatku zależna jest od rodzaju oraz zakresu prowadzonej działalności. Jest to opcja bardzo korzystna dla przedsiębiorców, którzy generują spore zyski. Należy mieć na uwadze, że w razie kłopotów finansowych przedsiębiorstwa, comiesięczna opłata również musi zostać uregulowana.

Z karty podatkowej skorzystać mogą osoby, które prowadzą działalność:
– usługową lub wytwórczo-usługową,
– usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami oraz wyrobami tytoniowymi,
– w zakresie handlu artykułami nieżywnościowymi prócz handlu paliwami silnikowymi oraz częściami i akcesoriami samochodowymi,
– gastronomiczną,
– transportową przy użyciu jednego pojazdu,
– w zakresie usług rozrywkowych.

Karta podatkowa ma jednak wady. Kartowicze muszą mieć na uwadze to, że nawet jeśli firma nie osiągnie zysku lub poniesie stratę, będą zobowiązani do zapłaty podatku. Ponadto straty tej nie będą mogli rozliczyć w kolejnych latach.

Inną niedogodnością, z jaką mogą spotkać się posiadacze Karty Podatkowej, jest kwestia zaciągnięcia kredytu. Problem polega na niemożności oceny zdolności kredytowej przez bank, gdyż nie zna on faktycznego dochodu przedsiębiorcy.

Ryczałt – kto może, kto nie?

ryczałt od przychodów ewidencjonowanychRyczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowo przyjazną formą prowadzenia uproszczonej księgowości. Niestety nie każdy przedsiębiorca może z niej swobodnie korzystać. Aby tak było  nie tylko trzeba być uprawnionym do prowadzenia uproszczonej księgowości, ale należy również spełnić dodatkowe warunki. Jest ich bardzo wiele dlatego najlepiej jest wymienić tylko te najważniejsze!

  1. Nie można prowadzić działalności w formie aptek, lombardów oraz w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wolnych zawodów innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji.
  2. Nie można świadczyć usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustaw.
  3. Nie  można wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest jedyną formą uproszczonej księgowości, której wybór jest tak ograniczony przepisami prawnymi. Prawie z taką samą sytuację spotykają się przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem księgowości w formie karty podatkowej. Liczne wymagania, dotyczące prowadzenia księgowości w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powodują, że są to coraz rzadziej stosowane rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia uproszczonej księgowości w formie karty podatkowej.

Call Now Button