Tag: kadry i płace

 

Prowadzenie akt osobowych w firmie

Prowadzenie akt osobowych pracowników wymaga znajomości aktualnie obowiązujących przepisów oraz praktyk. Dokumentacja związana z działem personalnym, często stanowi przedmiot kontroli PIP czy ZUS. Rok 2019 był rewolucyjny jeśli chodzi o dokumentację działu kadrowo – płacowego.

Przed 2019 roku dokumentację pracowniczą dzieliło się na 3 zasadnicze grupy:

Część A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
Część B – dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia,
Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia danej osoby,

W ubiegłym roku prowadzona została nowa kategoria dokumentów:
Część D – dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w innych przepisach.

Wcześniej akta pracownicze mogły być przechowywane wyłącznie w formie papierowej. Forma elektroniczna była co prawda dopuszczalna, jednak stanowiła wyłącznie wersję pomocniczą. Od 2019 roku przedsiębiorca sam może zdecydować w jaki sposób chce prowadzić dokumentację swoich pracowników.

Zmianie uległ również okres przechowywania akt pracowniczych. Do roku 2018 dokumenty te musiały być magazynowane przez aż pół wieku licząc od roku następującego po roku, w którym ustał stosunek pracy. Od 2019 roku okres ten został znacznie skrócony. Dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 wynosi 10 lat. Dla pracowników zatrudnionych wcześniej nie uległ zmianie.

Ustawodawca daje jednak możliwość ograniczenia czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej dla pracowników zatrudnionych w latach 1999-2018. W tym celu pracodawca musi przekazać do ZUS odpowiednie oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA.

Obsługa kadrowo-płacowa

Oprócz pomocy w prowadzeniu rachunkowości, biura rachunkowe często proponują swoim klientom także dodatkowe usługi za zakresu kadr i płac. Dla przedsiębiorców jest to kolejna usługa, która ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej i wprowadza oszczędności. W prawie każdej firmie, zatrudniającej pracowników trzeba zająć się tymi obowiązkami. Jeżeli nie wykona ich sam przedsiębiorca, musi zatrudnić pracownika, a to ogromny koszt. Dlatego warto dowiedzieć z czego można skorzystać, w ramach obsługi kadrowo-płacowej.

Obsługa firm z zakresu kadr i płac może polegać na:

  • prowadzeniu akt osobowych pracowników,
  • sporządzaniu umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
  • rozliczaniu umów cywilno-prawnych oraz sporządzaniu list płac,
  • sporządzaniu innej dokumentacji kadrowej, np. świadectwo pracy.

Powierz biuru rachunkowemu również kadry i płace. Nie pożałujesz!

2016 – zmiany w płacach

Od 2016 roku zmieni się wiele zasad związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. O niektórych pisaliśmy już (LINK). Warto dowiedzieć się jeszcze więcej o nadchodzących zmianach.

Od nowego roku ma nastąpić zwiększenie minimalnej płacy do wysokości 1850 złotych. Jeszcze w 2015 roku wynosiła ona 1750 złotych (w przypadku pracy na pełen etat). Zmiany to aż 100 złotych więcej w kieszeni pracownika.

Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia, wpłyną w dużym stopniu na kształtowanie się należności pracowniczych, uzależnionych od wielkości dochodu. Tak więc zmianie ulegnią:

  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i odszkodowania za stosowanie mobbingu, 
  • wynagrodzenia za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, 
  • dodatku za pracę w porze nocnej.

Dowiedz się więcej o prowadzeniu księgowości i zmianach w prawie – śledź nasz blog.

Call Now Button