Tag: JPK_VAT

 

Po co zostało wprowadzone JPK_VAT?

JPK_VAT, czyli pliki od wszystkich przedsiębiorców, ułatwia organom skarbowym kontrolę płatności podatku i zwalczanie oszustw. Urzędnicy mogą bez przychodzenia do siedziby firmy robić tzw. kontrole krzyżowe*.

*Kontrole krzyżowe, czyli sprawdzenie, czy suma podatków z faktur wystawionych i otrzymanych zgadza się i czy żaden podmiot nie występuje np. o zwrot podatku VAT niesłusznie. 

Obowiązku ewidencji w postaci pliku JPK_VAT nie powinni odczuć Ci podatnicy, którzy powierzają swoją księgowość biuru rachunkowemu. System do księgowania automatycznie wygeneruje plik. Natomiast przedsiębiorcy, którzy samodzielnie się rozliczają, a w dodatku bez używania dedykowanych programów komputerowych, mogą mieć spory problem. Właściciel może za darmo pobrać plik w formacie xml ze strony ministerstwa, ale wypełnienie go po raz pierwszy może zająć sporo czasu. Resort finansów przygotował instrukcje, jednak wypełnienie pierwszy raz tego pliku zajmie Państwu dużo czasu, dlatego zalecamy zabrać się za to wcześniej. 

JPK_VDEK

Ministerstwo Finansów zapowiada wdrożenie nowych rozwiązań, mających na celu uproszczenie systemu podatkowego w naszym kraju. Pierwszym etapem ma być wprowadzenie JPK_VDEK.

Aktualnie czynny podatnik VAT-u zobowiązany jest do złożenia deklaracji VAT-7 oraz JPK_VAT.
Jednolity Plik Kontrolny z zakresu podatku VAT co prawda posiada dane dotyczące transakcji zawierających kwoty należne i naliczone, jednakże nie może zastąpić deklaracji VAT i VAT-7.

Wprowadzenie JPK_VDEK ma na celu połączenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, a więc poszerzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego o informacje o wnioskowanej wysokości nadwyżki podatku naliczonego do zwrotu oraz kwot do przeniesienia na miesiąc następny.

Zasadniczym zadaniem JPK_VDEK będzie określenie podstawy do rozliczeniu podatku oraz dostarczenie organom podatkowym danych znajdujących się w rejestrze VAT celem weryfikacji wszelkich nieprawidłowości. Dzięki temu zmniejszona zostanie liczba informacji o VAT, które napływają do organów podatkowych.

Niezgodność w JPK_VAT

Wszyscy przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT-u zobowiązani są do comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną. Co jednak w przypadku, gdy wystąpią rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w pliku JPK, a deklaracją VAT?

W takiej sytuacji podatnicy otrzymają powiadomienie o niezgodności. Najczęstsze błędy w JPK dotyczą:
– rozbieżności w informacjach w JPK_VAT, a deklaracją podatkową,
– rozbieżności dotyczących kwot transakcji w przesłanych przez kontrahentów transakcjach,
– wykazania w JPK_VAT transakcji z kontrahentami, którzy nie dysponują tytułem czynnego podatnika VAT.

Zawiadomienie o niezgodności urząd wyśle e-mailem z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl, wiadomością sms bądź Pocztą Polską na adres podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym na druku VAT-R.

Otrzymując powiadomienie o niezgodności w JPK_VAT przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia korekty danego pliku. W pierwszej kolejności warto jednak zwrócić się do urzędu, gdzie wyjaśnimy powstałe rozbieżności.

Call Now Button