Tag: JPK

 

Kara finansowa za błędne kody GTU w JPK

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura dotycząca rozliczania się przez podatników w formie JPK. Wprowadzone przepisy prawne zmieniły również kary, na które muszą przygotować się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów podatkowych.

W związku z pandemią koronawirusa do nowej formy pliku JPK muszą stosować się wszyscy czynni podatnicy VAT czyli mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że nowa struktura obowiązuje podatników rozliczających się zarówno miesięcznie jak również kwartalnie.

JPK_V7 musi być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Powinien zawierać:
– część ewidencyjną (informacje dotyczące rejestru VAT zakupu i sprzedaży)
– część deklaracyjną (informacje do tej pory przedstawiane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K)

Jaka kara finansowa za błędne kody GTU w nowym JPK może zostać nałożona na podatników?
Podatnicy błędnie rozliczający się w formie JPK_V7 narażają się na karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji w pliku JPK.

Plik JPK_VDEK – co to jest ?

JPK_VDEK to najnowszy plik, który ma zostać wprowadzony do użytku 1 stycznia 2020 i ma zastąpić poprzedni plik JPK_VAT i deklarację VAT i tym samym zmniejszyć obowiązki względem fiskusa.

Najnowszy plik będzie miał za zadanie uprościć system podatkowy w Polsce.
Podatnicy mają obowiązek wysyłki deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie również mają ten obowiązek i muszą wysyłać JPK_VAT co miesiąc. Natomiast podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych lub objętych procedurą odwrotnego obciążenia są zobowiązane do przekazywania informacji VAT-UE lub VAT-27 za miesiąc, w którym odbyły się transakcje.

JPK_VDEK będzie miał obejmować następujące deklaracje:

  • VAT-7
  • VAT-7K
  • VAT-27
  • VAT-ZT
  • VAT-ZZ
  • VAT-ZD

Połączenie tych deklaracji w formę jednego pliku będzie wygodne i łatwiejsze w obsłudze dla każdego podatnika.

Wprowadzenie pliku JPK_VDEK wymaga na obecną chwilę nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej. Póki co zmiany są w fazie projektu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to od nowego roku 2020 system rozliczeń podatkowych się usprawni.

Co warto wiedzieć o JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to księgi oraz dokumenty prowadzone przy pomocy programów komputerowych w odpowiednim formacie, które przekazuje się na żądanie organu podatkowego.

Głównym celem, który przyświecał wprowadzeniu JPK było umożliwienie podatnikom przekazywania informacji urzędom w formie elektronicznej, co pozwala m.in. skrócić czas wykonywanych czynności, zmniejsza uciążliwość urzędów i kolejek, co docelowo pozwala ograniczyć koszty oraz ułatwić namierzanie tzw. pustych faktur.

Podatnik sporządzając elektroniczne dokumenty m.in. ma możliwość dostępu do danych w formacie, który daje możliwość dokonywania szybkiej analizy, a także ułatwia tworzenie skomplikowanych dokumentów.

Zgodnie z Ordynacją Podatkową, JPK składa się z siedmiu struktur, które posiadają niezbędne informacje odnośnie poszczególnych danych takich, jak faktury, wyciągi bankowe, ewidencje przychodów czy KPiR.

Obowiązkowe sporządzanie owej formy dokumentów księgowych w sposób bezbłędny i rzetelny spoczywa na mikro przedsiębiorcach. W przeciwnym razem mogą pojawić się poważne konsekwencje, którymi mogą być np. kary finansowe przyznane przez Urząd Skarbowy.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

JPK na żądanie

Od lipca 2018 roku podatnicy prowadzący księgi podatkowe i dowody księgowe za pomocą programów komputerowych będą musieli przekazywać na żądanie urzędu skarbowego dodatkowe pliki JPK. Mowa tutaj o danych na fakturach, księgach rachunkowych czy stanie magazynów.

Czas na przekazanie danych będzie nie krótszy niż trzy dni.

Od lipca organy podatkowe podejmą również czynności mające na celu sprawdzenie podatników z wywiązywania się z obowiązków.

Celem wprowadzanych zmian jest przyspieszenie prowadzonego postępowania oraz pozwoli uniknąć konieczności wizyty w urzędzie lub przyjmowania kontrolujących w siedzibie firmy.

Jednolity Plik Kontrolny

Od tego roku został wprowadzony JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Poprzez JPK podatnicy mają możliwość przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie ich kosztów.

Dodatkowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników.

JPK umożliwi m.in. odejście od papierowej formy dokumentacji, dostęp do danych o przedsiębiorstwie oraz ułatwienie dla audytorów.

 

JPK – rodzaje

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to struktura danych księgowych, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadają określony układ i format (xml).

Celem wdrożenia JPK jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapełnienie luki podatkowej w VAT.

Wyróżniamy następujące rodzaje JPK:
JPK_FA – faktury
Obejmuje faktury sprzedaży oraz informacje o nich np. stawka VAT, rodzaj faktury, data wystawienia, kolejny numer.

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Dotyczy wyłącznie podatników, którzy są zobowiązani do prowadzenia danego dokumentu.

JPK_EWP – ewidencja przychodów
Przeznaczony dla podmiotów objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Obejmuje takie informacje jak stawka ryczałtu, czy też ogólne przychody.

JPK_MAG – magazyn
Do jego przedstawiania zobowiązani zostali podatnicy prowadzący gospodarkę magazynową.

JPK_KR – księgi rachunkowe
Przeznaczony dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

JPK_WB – wyciąg bankowy
Obejmuje informacje o wyciągach bankowych takich jak np. saldo początkowe i końcowe, dane dotyczące transakcji itd.

Call Now Button