Tag: jednolity plik kontrolny

 

Jednolity Plik Kontrolny

Od tego roku został wprowadzony JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Poprzez JPK podatnicy mają możliwość przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie ich kosztów.

Dodatkowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników.

JPK umożliwi m.in. odejście od papierowej formy dokumentacji, dostęp do danych o przedsiębiorstwie oraz ułatwienie dla audytorów.

 

JPK – rodzaje

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny to struktura danych księgowych, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiadają określony układ i format (xml).

Celem wdrożenia JPK jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapełnienie luki podatkowej w VAT.

Wyróżniamy następujące rodzaje JPK:
JPK_FA – faktury
Obejmuje faktury sprzedaży oraz informacje o nich np. stawka VAT, rodzaj faktury, data wystawienia, kolejny numer.

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
Dotyczy wyłącznie podatników, którzy są zobowiązani do prowadzenia danego dokumentu.

JPK_EWP – ewidencja przychodów
Przeznaczony dla podmiotów objętych ryczałtem ewidencjonowanym. Obejmuje takie informacje jak stawka ryczałtu, czy też ogólne przychody.

JPK_MAG – magazyn
Do jego przedstawiania zobowiązani zostali podatnicy prowadzący gospodarkę magazynową.

JPK_KR – księgi rachunkowe
Przeznaczony dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

JPK_WB – wyciąg bankowy
Obejmuje informacje o wyciągach bankowych takich jak np. saldo początkowe i końcowe, dane dotyczące transakcji itd.

Call Now Button