Tag: jedno konto ZUS

 

Jedno konto ZUS

Od początku 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie posiadał swoje osobiste konto ZUS, na które będzie dokonywał regulacji wszystkich swoich składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie każdy z nich dysponuje czterema osobnymi kontami, na które wpływają odpowiednio składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, jak również funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Indywidualny numer konta przedsiębiorcy będzie pozwalał od razu zidentyfikować płatnika składek, co zapewni większą przejrzystość w płatnościach. Zmiana ta ma również spowodować otworzenie drogi do połączeń przelewów składkowych i podatkowych. Łatwiejsze będzie również wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Jedno konto pozwoli prawnie zrównać papierowe zaświadczenia z tymi, które można wygenerować w postaci elektronicznej za pomocą systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Call Now Button