Tag: hosting

 

Od czego zacząć przy zakładaniu strony internetowej?

Obecnie wszystkie ważne informację można znaleźć w Internecie. Ludzie nie mają czasu na szukanie informacji w gazetach i innych nośnikach, dlatego kiedy potrzebują dowiedzieć się czegoś na dany temat od razu otwierają internet. Właśnie dlatego większość firm zakłada swoją stronę internetową. Strona internetowa to jedna z podstaw biznesu w dzisiejszych czasach.

Aby powstała strona internetowa należy posiadać dwie rzeczy:

  • domenę zawierającą albo nazwę firmy albo przedmiot jej działalności lub kombinację z tych elementów oraz odpowiednią końcówkę. W Polsce najczęściej wybieranymi końcówkami są: -.pl, -.com, -.eu lub końcówki regionalne wskazujące na miasto lub region działania firmy, jeśli ta działa lokalnie. 
  • hosting, czyli miejsce na pliki związane ze stroną.

Pierwszą ważna informacja: domeny i hostingu nie trzeba kupować u jednego dostawcy. Zdarzają się sytuację, że jedna z firm ma domeny w rozsądnych cenach, a inna korzystniejsze zasady hostingowe.

Jak zaksięgować hosting?

Usługi hostingu nie zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, w związku z tym wydatki poniesione na hosting przez przedsiębiorcę zalicza się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma bowiem wątpliwości, że wydatki na stronę internetową czy obsługę poczty elektronicznej są przedsiębiorcy niezbędne do uzyskania przychodów czy utrzymania ich źródła, a dodatkowo są ściśle związane z prowadzoną działalnością. 

Tak więc hosting księguje się w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów – w wartości netto dla czynnych podatników VAT lub w wartości brutto dla podatników korzystających ze zwolnienia. 

Na gruncie podatku VAT usługi hostingowe zalicza się do usług elektronicznych, przy czym mogą być one realizowane zarówno na rynku krajowym, jak i przez firmy zagraniczne (wówczas należy ustalić miejsce świadczenia usług).

Ogólnie rzecz biorąc, miejscem świadczenia usług będzie miejsce, w którym siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu posiada usługobiorca. Wówczas mamy do czynienia z importem hostingu. VAT należny powinien więc zostać wykazany w momencie wykonywania usługi, a VAT wykazany jest jednocześnie dla usługobiorcy podatkiem naliczonym, który może zostać odliczony jeśli oczywiście zakup związany jest z prowadzoną działalnością,

Call Now Button