Tag: finanse

 

Budżetowanie – istota, funkcje, korzyści

rachunkowość zarządcza Budżetowanie to jedno z narzędzi rachunkowości zarządczej. Polega na planowaniu, tworzeniu i zatwierdzaniu budżetu, następnie kontroli jego wykonania.

Do funkcji budżetowania w firmach należy:

 • uwidacznianie wariantów wyboru, poprzez co ułatwia lokowanie zasobów,
 • umożliwianie poznania szans i zagrożeń planowanych zdarzeń gospodarczych,
 • umożliwianie kontrolę nad efektywnością działań,
 • przewidywanie efektów działań,

 

Budżetowanie przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Są nimi:

 • dostarczanie informacji, potrzebnych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych,
 • optymalizacja kosztów,
 • ujawnianie rezerw zasobów,
 • racjonalizacja i rozdysponowanie posiadanych zasobów,
 • bieżący monitoring rozwoju,
 • ocena realizacji zamierzonych celów,
 • szybka diagnostyka problemów,
 • usprawnienie zarządzania,
 • motywowanie do działania,
 • bieżąca weryfikacja prawidłowości założeń budżetowych.

Warto wiedzieć więcej o zarządzaniu finansami i badaniu stanu finansowego. Tutaj dowiesz się więcej o analizie finansowej.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest jednym z znaczących elementów analizy ekonomicznej, która stanowi podstawę analizy działalności gospodarczej. Celem jej sporządzania jest uzyskanie informacji o wynikach oraz sytuacji finansowej firmy. Są one niezbędne w realizowaniu procesu zarządzania, gdyż to w właśnie one są podstawą wydawania decyzji, dotyczących działania przedsiębiorstwa. Informacje dostarczone dzięki takiej analizie, są też ważne także dla użytkowników zewnętrznych czyli np. kredytodawców, inwestorów czy audytorów.

Analiza finansowa obejmuje:

 • Analizę sprawozdań finansowych,
 • Ustalenie i ocena przepływów finansowych,
 • Analiza czynników wpływających na kształtowanie się wyniku finansowego,
 • Ustalenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (płynność, zadłużenie, aktywność, obrotowość, efektywność itp.).

Źródłami danych potrzebnych do sporządzenia analizy finansowej są wszystkie materiały ewidencyjne (dane księgowe, wyniki z poprzednich analiz, kalkulacje) oraz inne materiały, takie jak protokoły zarządu czy protokoły po kontrolne.

Analizę finansową można podzielić na:
1. analizę wstępną,
2. analizę wskaźnikową,
3. analizę mierników syntetycznych.

Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych. Mogą one przebiegać zarówno w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Oczywiście prawo gospodarcze reguluję i tę kwestię stanowiąc że, wszystkie rozliczenia przekraczające równowartość 15 000 tysięcy euro według kursu tej waluty publikowanego przez bank centralny, muszą odbywać za pomocą bezgotówkowych form płatności.

Znając już zasadę wedle której trzeba dokonywać rozliczeń bezgotówkowych, należy wymienić sposoby jakimi można tego dokonać?

FORMY ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH to:

 • polecenie przelewu,
 • polecenie zapłaty,
 • akredytywa,
 • inkaso,
 • czek,
 • weksel,
 • karta płatnicza.
Call Now Button