Tag: doradztwo księgowe

 

Outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych

Wciąż zmieniające się przepisy podatkowe i księgowe sprawiają, że wielu przedsiębiorców decyduje się na pomoc zewnętrznych firm w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z prowadzenia firmy. Często zdarza się, że właściciele podmiotów chcąc rozwijać biznes nie mają czasu na aktualizowanie swojej wiedzy na temat nowelizacji prawnych i wdrażania ich w firmie.

Rozwiązanie jakim jest outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych jest jednym z najpopularniejszych sposobów na skuteczne zarządzanie firmą w oparciu o solidnie sporządzone raporty i analizy. Współpracując z firmą świadczącą usługi z zakresu podatków, księgowości i prawa możemy podejmować decyzje bez ryzyka utraty np. płynności finansowej.

Z jakich usług mogą skorzystać właściciele firm?
– prowadzenie księgowości, zarówno pełna jak również uproszczona forma
– obsługa kadrowo-płacowa
– sporządzanie umów, dokumentów i wniosków
– doradztwo podatkowe
– reprezentacja przez US, ZUS
– rozliczenia podatkowe
– pomoc w zawieszeniu spółki oraz likwidacji
– sporządzanie pism sądowych

Outsourcing usług księgowych, podatkowych i prawnych pomaga przedsiębiorcom prowadzić biznes pod warunkiem, że współpracujemy z doświadczoną kadrą specjalistów.

Kara finansowa za błędne kody GTU w JPK

Od października 2020 roku obowiązuje nowa struktura dotycząca rozliczania się przez podatników w formie JPK. Wprowadzone przepisy prawne zmieniły również kary, na które muszą przygotować się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów podatkowych.

W związku z pandemią koronawirusa do nowej formy pliku JPK muszą stosować się wszyscy czynni podatnicy VAT czyli mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Warto zaznaczyć, że nowa struktura obowiązuje podatników rozliczających się zarówno miesięcznie jak również kwartalnie.

JPK_V7 musi być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Powinien zawierać:
– część ewidencyjną (informacje dotyczące rejestru VAT zakupu i sprzedaży)
– część deklaracyjną (informacje do tej pory przedstawiane w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K)

Jaka kara finansowa za błędne kody GTU w nowym JPK może zostać nałożona na podatników?
Podatnicy błędnie rozliczający się w formie JPK_V7 narażają się na karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu, uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji w pliku JPK.

Wystawienie faktury uproszczonej

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa informują nas o tym, że faktura jest wystawiana w obrocie gospodarczym między dwoma firmami. Dokument ten stanowi dla sprzedawcy obowiązek, ponieważ jest istotny w kwestii obliczania wysokości należnego podatku VAT od sprzedaży, która została dokonana.

*** Jeśli sytuacja dotyczy transakcji, kiedy sprzedawca wystawia fakturę sprzedażową osobie fizycznej, czyli Klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas wystarczy zwykły paragon.

Jest to spowodowane tym, iż wówczas nabywca jest Klientem ostatecznym, więc podatek spoczywa właśnie na nim. Nie zawsze jednak Klientowi wystarcza jedynie paragon. Wówczas nie ma możliwości wystawienia faktury uproszczonej, tylko przedsiębiorca musi ten dokument wystawić w formie pełnej zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Tak, jak zostało już wspomniane – faktura uproszczona zastosowanie znajduje przede wszystkim w kontaktach pomiędzy kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Faktura uproszczona jako dokument, musi zawierać:
– cenę jednostkową danego towaru netto,
– wartość sprzedaży towarów netto,
– obowiązującą dany towar stawkę podatku,
– wartość sprzedaży netto + podział na poszczególne stawki podatku,
– wartość sprzedaży, która została zwolniona z podatku.

Call Now Button