Tag: czynny podatnik VAT

 

Rozliczanie VAT – najczęstsze błędy

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielna prowadzenie księgowości w swojej firmie, a co za tym idzie, na prowadzenie ewidencji podatkowej we własnym zakresie i rozliczanie podatków – w tym VAT. Jaki są najczęściej popełniane błędy?

Część przedsiębiorców, na etapie zakładanie swojej firmy zapomina złożyć wniosku o zarejestrowanie jej jako czynnego płatnika VAT. Zdarza się potem, że odliczają od zakupów podatek VAT, chociaż nie mają takiego prawa, ponieważ automatycznie zostają sklasyfikowani jako jednostki zwolnione z tego podatku.

Kolejną, częstą pomyłką jest odliczanie VAT od zakupów, później niż w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w ciągu dwóch kolejnych okresów, co jest niezgodne z przepisami.

Zdarza się także, że przedsiębiorcy dokonują odliczenia podatku do zakupów, od których nie mają prawa tego robić, czyli od zakupów o charakterze prywatnym.
Częstym zjawiskiem jest także stosowanie niewłaściwej stawki podatku i błędna interpretacja tego, które dokładnie usługi podlegają niższej stawce.
Pomyłkami, które często są popełniane jest odliczanie VAT od faktur bez numeru NIP, które nie dają takiego prawa.

Jak widać lista błędów, które można popełnić w czasie rozliczania podatku VAT, jest naprawdę długa – warto więc zastanowić się czy warto samodzielnie zajmować się tą kwestią.

Czy warto być podatnikiem VAT?

W Polsce przedsiębiorcy często mogą zdecydować czy będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, czy też zdecydują się na zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zdarzają się bowiem sytuację iż mimo możliwości skorzystania ze zwolnienia znacznie lepszym rozwiązaniem okaże się uzyskanie wpisu do rejestru VAT.
Zależy to jednak przede wszystkim od od rodzaju naszych odbiorców, wysokości stawki podatku VAT jaka będzie stosowana w sprzedaży, od charakteru sprzedaży, a także od tego czy w najbliższym czasie będą planowanie inwestycje.

Kiedy warto być czynnym podatnikiem VAT?
Opłaca się to jeżeli przedsiębiorcy wykonują lub planują wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT bądź jeżeli osiąga duże obroty z działalności gospodarczej, gdyż mogą z tego wyniknąć bardzo korzystne sytuacje np. możliwość odliczenia podatku VAT od wystawionych faktur zakupowych.

Call Now Button