Tag: amortyzacja

 

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest procesem stopniowej utraty wartości majątku trwałego firmy, wynikającego z jego fizycznego zużycia oraz postępu technologicznego. Majątek firmy, który podlega amortyzacji to środki trwałe, wartości prawne i niematerialne, budynki, budowle, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz inne składniki, które nie stanowią własności podatnika, ale są uznawane za środki trwałe.

Zgodnie z prawem podatkowym, amortyzację majątku firmy należy zacząć w miesiącu następującym po miesiącu wpisania go do odpowiedniej ewidencji. Kończy się ona natomiast w momencie zrównania opisów z wartością początkową składnika majątku, postawienia go w stan likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.

Stawka amortyzacji – wyrażona w procentach określenie, jaką część wartości danego składnika majątku można zamortyzować w trakcie roku.

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą musi również zdecydować się na częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz ich metod. Do najczęściej wybieranych metod zalicza się:
– metoda liniowa,
– metoda degresywna.

Ciekawostki o amortyzacji

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że stawkę amortyzacji można obniżyć. Przedsiębiorca nie musi do tego nawet spełniać specjalnych wymogów. Obniżenie tego można dokonać od początku amortyzacji bądź od początku nowego roku dla środków trwałych dla których amortyzacja już się rozpoczęła w poprzednich latach. Stawkę amortyzacji można obniżyć nawet do 0%. 

Podział rocznej amortyzacji przewiduje roczny odpis amortyzacji do księgi podatkowej w częściach po 1/12 miesięcznie. Dopuszcza się także by koszt amortyzacji wpisać do księgi podatkowej rzadziej, a nawet raz w roku. Na tą możliwość decyduje się jednak niewiele przedsiębiorców, gdyż w takim  przypadku odpis możliwy jest dopiero w grudniu.

W przypadku amortyzacji składników majątku, które są użytkowane w danej firmie przez część roku wówczas kwotę odpisu ustaloną na cały rok należy rozpisać tylko na miesiące, w których środek trwały jest wykorzystywany w działalności.

Call Now Button