Sprawozdanie finansowe to dokument sporządzany w jednostce gospodarczej, który ukazuje jej stan finansowy. Dane w nim zawarte są wykorzystywane nie tylko przez podmiot gospodarczy, ale też mogą trafiać na przykład do władz państwa, członków określonych organizacji, różnych urzędów, darczyńców, sponsorów, a nawet do opinii publicznej.

Sprawozdanie finansowe składa się z:
-rachunku zysków i strat
-bilansu
-informacji dodatkowej

Bywa także, że w określonych rodzajach przedsiębiorstw istnieje jeszcze obowiązek dołączenia sprawozdania z działalności jednostki.

W Polsce sprawozdanie finansowe należy sporządzić w języku polskim jak również w walucie polskiej. Dane liczbowe można zaokrąglić do tysięcy, ale tylko wtedy, kiedy nie zniekształca to obrazu podmiotu gospodarczego znajdującego się w sprawozdaniu. Dodatkowo sprawozdanie musi być sporządzone i wysłane w wersji elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *