Składka zdrowotna – ujmowanie w rozliczeniu rocznym

Odliczanie składki zdrowotnej obowiązuje od każdego źródła dochodu. Źródłem tym może być zarówno umowa o pracę czy prowadzona działalność gospodarcza. Pochodzenie dochodów, podlegających odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego może wynikać z umowy najmu, umów cywilno-prawnych oraz korzystania z praw autorskich.

Sporządzając rozliczenie roczne należy w większości przypadków, ująć wszelkie potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszą zobowiązanie podatkowe. Trzeba jednak pamiętać o kilku sytuacjach. Nie wolno podwójnie odliczać składek na ubezpieczanie, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy ująć również składki osób współpracujących (np. dziecka, małżonka, rodziców).

W temacie rozliczeń podatkowych oraz składek ZUS należy przypomnieć o tym, że zapłaconą składkę zdrowotną można odejmować tylko w deklaracjach podatkowych, składanych przez osoby fizyczne. Właściciele spółek z o.o. lub akcyjnych nie mają takiej możliwości.

 

Chcesz znaleźć więcej informacji? Zapraszamy na naszą stronę główną!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *