Odliczanie składki zdrowotnej obowiązuje od każdego źródła dochodu. Źródłem tym może być zarówno umowa o pracę czy prowadzona działalność gospodarcza. Pochodzenie dochodów, podlegających odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego może wynikać z umowy najmu, umów cywilno-prawnych oraz korzystania z praw autorskich.

Sporządzając rozliczenie roczne należy w większości przypadków, ująć wszelkie potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zmniejszą zobowiązanie podatkowe. Trzeba jednak pamiętać o kilku sytuacjach. Nie wolno podwójnie odliczać składek na ubezpieczanie, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej należy ująć również składki osób współpracujących (np. dziecka, małżonka, rodziców).

W temacie rozliczeń podatkowych oraz składek ZUS należy przypomnieć o tym, że zapłaconą składkę zdrowotną można odejmować tylko w deklaracjach podatkowych, składanych przez osoby fizyczne. Właściciele spółek z o.o. lub akcyjnych nie mają takiej możliwości.

 

Chcesz znaleźć więcej informacji? Zapraszamy na naszą stronę główną!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *