Skala podatkowa – pierwszy próg podatkowy

Skala podatkowa stanowi najbardziej popularną metodę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w naszym kraju. System ten przewiduje dwa progi podatkowe – do 17% i do 32%.
Stosowanie danego progu zależy od wysokości osiąganych dochodów. W 2020 roku, limit przejścia na drugi próg wynosi 85 528 zł. Większość osób, bo ponad 90% polaków znajduje się w pierwszym progu podatkowym i jest zobowiązana do zapłaty zaliczki na rzecz podatku dochodowego w wysokości 17%.

Obliczanie:

1. Obliczanie dochodu – przychodu pomniejszonego o koszty ich uzyskania.
2. Obliczanie rocznego dochody – zsumowanie wszystkich dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę, o dzieło czy zlecenie.
3. Odejmowanie ulg podatkowych, takich jak: składki na ubezpieczenie społeczne, darowizny na charytatywno – opiekuńcza działalność kościołów czy organizacje pożytku publicznego, ulga za internet czy ulga na rehabilitację związaną z niepełnosprawnością podatnika.
4. Obliczanie podatku w wysokości 17%, chyba że dochody przekroczą 85 528 zł.
5. Odliczanie ulg podatkowych od podatku – na przykład składki na ubezpieczenie społeczne.
6. Porównanie należnego podatku z sumą zaliczek pobranych w ramach podatku dochodowego.
7. Pokrycie różnicy przez podatnika lub otrzymanie zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *