Scoring kredytowy stosowany jest w odniesieniu do klienta i stanowi metodę oceniania go podczas ubiegania się o kredyt. Wynik scoringu przedstawiany jest w formie punktowej. W praktyce oznacza to, że im więcej punktów zostanie przyznanych, tym większa szansa na uzyskanie kredytu.

Scoring kredytowy ma za zadanie ocenić wiarygodność kredytobiorcy. Odbywa się to poprzez porównanie potencjalnego klienta do kredytobiorców z lat poprzednich. Ta metoda oceny abonenta dokonywana jest przez komputerowy system scoringowy. Jeżeli więc choć jedna informacja będzie sprzeczna z założeniami systemu, wniosek o kredyt zostanie odrzucony. Scoring kredytowy dzieli się na: behawioralny, aplikacyjny oraz behawioralno-aplikacyjny.

W zależności od instytucji finansowej, istnieje wiele systemów scoringowych o różnych wymaganiach. Zatem jeśli wniosek zostaje odrzucony przez jedną z nich, należy ubiegać się o kredyt w innej, która może pozytywnie go rozpatrzyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *