Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych-estoński CIT

Już od nowego roku spółki kapitałowe będą miały większe możliwości co do wyboru formy opodatkowania spółki. Estoński CT to nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje minimalizując przy tym formalności w rozliczeniach podatków.

Estoński CIT dostępny będzie dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej, a od 1 marca 2021 również dla prostej spółki akcyjnej. Jego specyfika polega na odroczeniu płatności podatku do elementu destrukcji zysku ze spółki. A więc:

 • podatku nie opłaca się tak długo, jak zysk pozostaje w formie
 • nie ma konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej
 • niższe opodatkowanie niż obecnie

Aby spółka kapitałowa mogła korzystać z estońskiego CITu musi spełniać jednocześnie wszystkie warunki, którymi są:

 • osiąganie przychodów nieprzekraczających 100 000 000 zł
 • udziałowcami wyłącznie osoby fizyczne
 • brak udziałów w innych podmiotach
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób , z wyłączeniem udziałowców
 • niższe przychody pasywne od przychodów z działalności operacyjnej
 • ponoszenie nakładów inwestycyjnych
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych przyniesie korzyści firmom oraz gospodarcze.

Firmy będą:

 • bardziej odporne na dekoniunkturę
 • miały większą zdolność inwestycyjną
 • bardziej produktywne i innowacyjne
 • zaoszczędzą czas na rozliczeniach podatkowych

Z kolei gospodarka:

 • zwiększy odporność na kryzysy
 • likwiduje bariery rozwojowe
 • zyska na wzroście atrakcyjności inwestycyjnej Polski
 • zyska na większej liczbie miejsc pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Call Now Button