Już od nowego roku spółki kapitałowe będą miały większe możliwości co do wyboru formy opodatkowania spółki. Estoński CT to nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje minimalizując przy tym formalności w rozliczeniach podatków.

Estoński CIT dostępny będzie dla spółki z o.o. i spółki akcyjnej, a od 1 marca 2021 również dla prostej spółki akcyjnej. Jego specyfika polega na odroczeniu płatności podatku do elementu destrukcji zysku ze spółki. A więc:

 • podatku nie opłaca się tak długo, jak zysk pozostaje w formie
 • nie ma konieczności prowadzenia odrębnej rachunkowości podatkowej
 • niższe opodatkowanie niż obecnie

Aby spółka kapitałowa mogła korzystać z estońskiego CITu musi spełniać jednocześnie wszystkie warunki, którymi są:

 • osiąganie przychodów nieprzekraczających 100 000 000 zł
 • udziałowcami wyłącznie osoby fizyczne
 • brak udziałów w innych podmiotach
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób , z wyłączeniem udziałowców
 • niższe przychody pasywne od przychodów z działalności operacyjnej
 • ponoszenie nakładów inwestycyjnych
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych przyniesie korzyści firmom oraz gospodarcze.

Firmy będą:

 • bardziej odporne na dekoniunkturę
 • miały większą zdolność inwestycyjną
 • bardziej produktywne i innowacyjne
 • zaoszczędzą czas na rozliczeniach podatkowych

Z kolei gospodarka:

 • zwiększy odporność na kryzysy
 • likwiduje bariery rozwojowe
 • zyska na wzroście atrakcyjności inwestycyjnej Polski
 • zyska na większej liczbie miejsc pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *