ryczałt od przychodów ewidencjonowanychRyczałt od przychodów ewidencjonowanych jest wyjątkowo przyjazną formą prowadzenia uproszczonej księgowości. Niestety nie każdy przedsiębiorca może z niej swobodnie korzystać. Aby tak było  nie tylko trzeba być uprawnionym do prowadzenia uproszczonej księgowości, ale należy również spełnić dodatkowe warunki. Jest ich bardzo wiele dlatego najlepiej jest wymienić tylko te najważniejsze!

  1. Nie można prowadzić działalności w formie aptek, lombardów oraz w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wolnych zawodów innych niż lekarze, weterynarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze oraz nauczyciele w zakresie udzielania korepetycji.
  2. Nie można świadczyć usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustaw.
  3. Nie  można wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest jedyną formą uproszczonej księgowości, której wybór jest tak ograniczony przepisami prawnymi. Prawie z taką samą sytuację spotykają się przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem księgowości w formie karty podatkowej. Liczne wymagania, dotyczące prowadzenia księgowości w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powodują, że są to coraz rzadziej stosowane rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza prowadzenia uproszczonej księgowości w formie karty podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *