Ryczałt ewidencjonowany od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawą tego opodatkowania jest przychód firmy obniżony o poniesione koszty. O tym kto może, a kto nie może skorzystać z ryczałtu pisaliśmy wcześniej (link do wpisu) w tym poście omówimy jego stawki.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą odpowiednio:

– 20% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
– 17% dla przychodów pochodzących ze świadczenia usług z zakresu:
a) reprodukcji komputerowych nośników informacji,
b) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet, pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, sprzedaży motocykli i akcesoriów do nich,
c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej,
d) usług parkingowych,
e) usług związanych z zakwaterowaniem…
– 10% dla przychodów z odpłatnego zbywania praw majątkowych bądź nieruchomości, które są:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na zbyt krótki czas użytkowania.
– 8,5% dla przychodów pochodzących między innymi z:
a) tytułu otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniędzy i wartości pieniężnych,
b) działalności usługowej,
c) związane ze zwalczaniem pożarów i im zapobieganiu.
– 5,5% dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych i uzyskane prowizje,
– 3% przychody z działalności:
a) gastronomicznej z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,5%,
b) usługowej w zakresie handlu,
c) rybaków morskich.
– 2% dla przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Aktualizacja 

Od 1 stycznia 2021 roku  w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych nastąpiły znaczące zmiany. Dotyczą one zmiany limitu, obniżenia stawek ryczałtu oraz rozszerzenia katalogu branż i zawodów, które mogą stosować zryczałtowany sposób rozliczania.

  1. Limit stosowania ryczałtu – podniesiony został z 250 000 euro do 2 000 000 euro
  2. Zmiany w stawkach ryczałtu:
  • 17% zamiast 20% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 15% zamiast 17% dla przychodów pochodzących ze świadczenia usług
  • 8,5% i 12,5% opodatkowane będą przychody  z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *