Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych. Mogą one przebiegać zarówno w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Oczywiście prawo gospodarcze reguluję i tę kwestię stanowiąc że, wszystkie rozliczenia przekraczające równowartość 15 000 tysięcy euro według kursu tej waluty publikowanego przez bank centralny, muszą odbywać za pomocą bezgotówkowych form płatności.

Znając już zasadę wedle której trzeba dokonywać rozliczeń bezgotówkowych, należy wymienić sposoby jakimi można tego dokonać?

FORMY ROZLICZEŃ BEZGOTÓWKOWYCH to:

  • polecenie przelewu,
  • polecenie zapłaty,
  • akredytywa,
  • inkaso,
  • czek,
  • weksel,
  • karta płatnicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *