Każdy z przedsiębiorców prowadzących własną działalność musi liczyć się z ogromem obowiązków rachunkowych z jakimi trzeba sobie poradzić. Do jednych z nich należą rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów są więc terminem dość często spotykanym w rachunkowości. Stanowią one sposób rozliczenia kosztów działalności danej jednostki w czasie. W myśl tej zasady, koszty ujmowane są w księgach rachunkowych w tym samym okresie sprawozdawczym, co osiągnięte przychody. Są one także wyłączane z rozliczenia i ujmowane w ewidencji na koncie- ”Rozliczenia międzyokresowe kosztów” jako koszt przyszłego okresu.

Rozliczenia międzyokresowe dzieli się na: czynne (prezentowane po stronie aktywów) i bierne (prezentowane po stronie pasywów).

Odpisów rozliczeń dokonuje się proporcjonalnie do upływu czasu i wielkości wykonywanych zadań, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *