Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na samodzielna prowadzenie księgowości w swojej firmie, a co za tym idzie, na prowadzenie ewidencji podatkowej we własnym zakresie i rozliczanie podatków – w tym VAT. Jaki są najczęściej popełniane błędy?

Część przedsiębiorców, na etapie zakładanie swojej firmy zapomina złożyć wniosku o zarejestrowanie jej jako czynnego płatnika VAT. Zdarza się potem, że odliczają od zakupów podatek VAT, chociaż nie mają takiego prawa, ponieważ automatycznie zostają sklasyfikowani jako jednostki zwolnione z tego podatku.

Kolejną, częstą pomyłką jest odliczanie VAT od zakupów, później niż w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w ciągu dwóch kolejnych okresów, co jest niezgodne z przepisami.

Zdarza się także, że przedsiębiorcy dokonują odliczenia podatku do zakupów, od których nie mają prawa tego robić, czyli od zakupów o charakterze prywatnym.
Częstym zjawiskiem jest także stosowanie niewłaściwej stawki podatku i błędna interpretacja tego, które dokładnie usługi podlegają niższej stawce.
Pomyłkami, które często są popełniane jest odliczanie VAT od faktur bez numeru NIP, które nie dają takiego prawa.

Jak widać lista błędów, które można popełnić w czasie rozliczania podatku VAT, jest naprawdę długa – warto więc zastanowić się czy warto samodzielnie zajmować się tą kwestią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *