Podatnik, posiadający zaległości podatkowe, ma prawo wnioskować do urzędu skarbowego o podziale kwoty podatku czy innego zobowiązania na części.

Organ podatkowy ma prawo:
– odroczyć termin zapłaty,
– rozłożyć płatność na raty,
– odroczyć lub rozłożyć na raty wraz z odsetkami.

Urząd skarbowy może również odrzucić prośbę przedsiębiorcy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zgody organu podatkowego. Decyzja jest uznaniowa, co oznacza, że o ewentualnym rozłożeniu na raty decyduje urząd rozpatrujący prośbę.

Pozytywna odpowiedź zależy przede wszystkim od ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Ważny interes podatnika to nadzwyczajny, losowy przypadek, przez który nie może on uregulować zaległości, na przykład: utrata źródła dochodu. Ważnym interesem publicznym nazywamy natomiast sytuacja, w której podatnik musi skorzystać z państwowych środków pomocy aby zaspokoić swój materialne potrzeby lub uregulować zaległości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *