Rachunkowość to nie tylko sposób ewidencjonowania operacji gospodarczych i ustalania zobowiązań podatkowych. Jest to system mający znacznie więcej zastosowań. Ogrywa znaczącą rolę w przedsiębiorstwach, ale nie tylko finansową.

Rachunkowość występuje w czterech odmianach. Najpopularniejszą jest rachunkowość finansowa, kojarzona z sposobem prowadzenia księgowości, na przykład w formie księgi rachunkowej czy KPiR. Inną odmianą jest rachunkowość bankowa. Prowadzona jest przez banki, więc nie dotyczy ona przedsiębiorców.

Rachunkowość może również występować w formie podatkowej. Jest to system bezpośrednio związany z ustalaniem zobowiązań podatkowych. Ostatnią odmianę stanowi rachunkowość zarządcza znajdująca duże zastosowanie w przedsiębiorstwach. Jej zasadniczą funkcją jest zbieranie, przetwarzanie oraz dostarczanie informacji o stanie księgowym. Wiadomości te są podstawą podejmowanych decyzji gospodarczych, a więc od ich jakości zależy ich słuszność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *