Rachunkowość budżetowa dotyczy jednostek sektora budżetowego i dostarcza informacji finansowych o wykonaniu poszczególnych budżetów.

Podstawę regulacji prawnej rachunkowości budżetowej stanowi ustawa o finansach publicznych i rozporządzenie Ministra Finansów. Taką rachunkowość wyróżnia ujednolicenie. Wyraża się go poprzez stosowanie jednolitego planu kont, takiej samej klasyfikacji budżetowej i jednolitych zasad tworzenia sprawozdań finansowych. W tego rodzaju księgowości, możemy wyróżnić kilka podmiotów. Są nimi; jednostki budżetowe (metoda finansowania brutto), samorządowe zakłady budżetowe (rozliczają się z budżetem metodą finansowania netto), agencje wykonawcze (odprowadzają do budżetu nadwyżkę środków finansowych), instytucje gospodarki budżetowej (koszty i zobowiązania pokrywają z uzyskanych przychodów) oraz fundusze celowe (przychody pochodzą ze środków publicznych, koszty ponoszone na realizację zadań publicznych).

W skład jednostek budżetowych, których dotyczy rachunkowość budżetowa, wchodzą m.in. urzędy administracji samorządowej i państwowej, prokuratury, sądy, areszty, więzienia, jednostki wojska i policji, straż pożarna, szkoły oraz internaty.

6 Replies to “RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *