Czym jest rachunek zysków i strat?

Dokument ten stanowi część sprawozdania finansowego, służący ocenie wyniku finansowego, osiągniętego w czasie roku obrotowego. Poza tą zasadniczą funkcją, ma za zadanie:
– ukazywać zdolność do generowania zysków i samofinansowania swojej działalności,
– prezentować czynniki wpływające na zwiększanie lub zmniejszanie się wyniku finansowego,
– ukazywać wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów.

Sporządzenie tego dokumentu polega na zestawieniu źródeł uzyskania przychodów z podziałem na przychody operacyjne, finansowe i pozostałe oraz kosztów według takiego samego podziału. Do sporządzenia go należy zastosować jeden z 4 dostępnych wzorów, które znajdują się w IV Dyrektywie Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *