Jeżeli decydujesz się na poprowadzenie działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych koniecznie sprawdź, gdzie powinieneś płacić składki do ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy swoją działalność decydują się poprowadzić poza terytorium Polski muszą posiadać zaświadczenia A1. Zaświadczenie to potwierdza jakiemu ustawodawstwu będzie podlegała osoba ubezpieczona.

Unia Europejska stwierdza, że osoba prowadząca działalność na terenie UE podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, co znaczy, że ubezpieczeniom podlegamy w kraju, w którym pracujemy. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania ani miejsce, w którym nasza działalność została zarejestrowana.

Co jednak z powracającymi przedsiębiorcami?

Po pierwsze, ZUS musi skontrolować czy przedsiębiorca na pewno spełnia wymogi konieczne do prowadzenia działalności na terytorium Polski. Kryteria te to korzystanie z przestrzeni biurowej, płacenie podatków, dysponowanie legitymacją zawodową, przynależność do izb handlowych i organizacji zawodowych.

Ustawodawstwo polskie bez wątpienia otrzymasz jeżeli przynajmniej dwa miesiące przed wyjazdem aktywnie prowadzisz działalność gospodarczą, Twój wyjazd potrwa nie dłużej niż 24 miesiące, a po powrocie zamierzasz nadal aktywnie kontynuować działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *