Od 2018 roku pozwolenie na pracę sezonową w Polsce wydawane jest wszystkim obywatelom państw spoza UE i EOG po spełnieniu określonych wymogów. Kto wydaje zezwolenie na pracę? Do kogo należy składać wniosek?

Praca sezonowa cudzoziemców uzależniona jest od wydanego przez PUP (Powiatowy Urząd Pracy) zezwolenia na pracę sezonową. Wniosek powinien zostać złożony przez pracodawcę, który chce zatrudnić pracownika – cudzoziemca.

Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby otrzymanie zezwolenia było możliwe?

  1. Wysokość wynagrodzenia musi wynosić co najmniej wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących porównywalną pracę.
  2. Pracodawca musi uzyskać informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
  3. Do Państwowej Inspekcji Pracy należy dołączyć wniosek informujący o usprawnieniach obcokrajowca do pobytu w Polsce.
  4. Pracodawca musi poinformować o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *