Pożyczką gotówkową nazywamy umową, która daje możliwość pożyczkodawcy udostępnienia na określony czas pożyczkobiorcy określonej sumy środków pieniężnych. Obowiązkiem pożyczkobiorcy jest zwrócenie w odpowiednim terminie pożyczonej sumy pieniężnej.

Umowa o pożyczkę powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Pożyczka może zostać udzielona przez wszystkie podmioty mające zdolność do czynności prawnych, zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Pożyczka udzielona na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim jest umową odpłatną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *