Zatrudnianie pracowników w firmie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy. Obowiązki pracodawców wobec pracowników określone są w Kodeksie pracy. Jednym z nich jest zapewnienie napojów oraz posiłków profilaktycznych dla pracowników, którzy pracują w uciążliwych warunkach.

Napoje oraz posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom, którzy wykonują:

  • prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u kobiet powyżej 1100 kcal, u mężczyzn powyżej 2000 kcal,
  • prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u kobiet powyżej 1000 kcal, u mężczyzn powyżej 1500 kcal, w przypadku pracy wykonywanej w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza,
  • prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u kobiet powyżej 1000 kcal, u mężczyzn powyżej 1500 kcal, w przypadku prac wykonywanych na przestrzeni otwartej w okresie zimowym,
  • prace pod ziemią.

Obowiązek zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych obowiązuje pracodawców w okresie zimowym, który jest od 1 listopada do 31 marca. Inaczej jest w przypadku pracowników wykonujących pracę pod ziemią – w takim przypadku pracodawca obowiązek ten posiada przez cały rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *