Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym

Szkolnictwo w Polsce mimo iż jest darmowe to wiąże się z koniecznością zakupu odpowiednich materiałów, opłacenia dodatkowych zajęć, wyjazdów itd.
Zdarzają się sytuację, w których rodzice nie są w stanie pokryć wszystkich wydatków związanych z edukacją swojej pociechy.
Uczniowie tacy mogą skorzystać z pomocy materialnej oferowanej przez państwo w formie stypendium socjalnego.

Fundusze takie trafiają do uczniów na podstawie:
1) spełnienia kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (514 zł netto na osobę),
2) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, które warunkują następujące okoliczności:
-bezrobocie rodziców lub prawnych opiekunów,
-niepełnosprawność członka najbliższej rodziny,
-ciężka lub długotrwała choroba,
-wielodzietność,
-alkoholizm lub narkomania w rodzinie,
-wychowywanie tylko przez jednego rodzica,
-zdarzenia losowe uderzające w byt rodziny.

Ubieganie się o stypendium socjalne należy potwierdzić poprzez złożenie wniosku do odpowiedniego urzędu gminy nie później niż do 15. września bieżącego roku szkolnego.

 

uczen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *