Podatek od posiadania psa, czyli opłata zostanie w 2021 roku podwyższona? Na jakie kwoty powinniśmy się przygotować?

Podatek od posiadania psa jest podatkiem samorządowym, który zasila budżet gminy. Organem kontrolujący prawidłowe uiszczanie opłat podatkowych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Warto zaznaczyć, że Rada Gminy ma prawo do wprowadzenia podatku od psa pod warunkiem, że wartość opłaty nie będzie większa od kwoty ustanowionej przez MF.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

W 2021 roku podatek od posiadania psa ma wynosić 130,30 zł. Warto zaznaczyć, że jest to kwota maksymalna, więc jej finalna wartość może być mniejsza.

Istnieje możliwość, aby Rada Gminy nie wprowadzała tego rodzaju opłaty podatkowej.

Opłata może zostać uiszczona:
– w kasie gminy,
– dokonując przelew na podany rachunek bankowy gminy,
– u wyznaczonego inkasenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *