Podatnik VAT zobowiązany jest do regulacji podatku zwanego podatkiem należnym, który wynika z generowanych przychodów. Z podatkiem tym związany jest podatek naliczony.

Podatek należny stanowi wartość podatku, która wynika ze sprzedaży towaru lub usługi. Należy się Skarbowi Państwa, a jego wartość zależna jest od ceny netto oraz stawki podatku VAT.

Podatek naliczony pomniejsza podatek należny. Umożliwia to Polskie prawo w odniesieniu do daniny, którą płacą właściciele firm z tytułu nabytych towarów i usług.
Kwotę podatku naliczonego stanowi wysokość podatku, który przedsiębiorca musi zapłacić za zakup towarów, materiałów i usług związanych z prowadzeniem działalności. Jest to także suma podatku, która wynika z dokumentu celnego i deklaracji importowej, zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

One Reply to “Podatek należny i naliczony”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *